FANDOM


Kdumim

מאתר האינטרנט של קדומים

עלון אינטרנטי לנושאים אקטואליים בתחומי:מסורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל

קוראים נכבדים !
נשמח להערות על העלון, נודה לכם אם תכתבו אותן בסוף העלון בפרק המכונה: הערה, לאחר הכתיבה הקישו "פרסם תגובה"
כמובן, אגיב על כך אם יהיה לי מה לומר.
בכל מקרה, טוב שהקוראים יידעו שבערך יש פרטים הטעונים השלמה והבהרה.

כל הפרטים הנכללים בדף זה, כמו בשאר הדפים, נועדו ללימוד ולמחקר - אין לעשות בהם שימוש מסחרי.
אם מישהו סבור שיש בכך פגיעה בזכויות יוצרים - הוסיפו הערה על כך מטה והתוכן יימחק מייד

אור ליום ראשון, י"א כסלו תשע"ג

Jacob at Bethel

יעקב אבינו בבית אל - חברת פרובידנס יטוגרפיה - 1900

זאב ויטמן כתב במוסף לשבת של מקור ראשון על מקדש מלך- ההתגלות ליעקב בבית אל מעוררת את השאלה מדוע לא נבנה בו המקדש. ההבנה כי בית אל היא שילה פותרת תמיהה זו מכיוון מפתיע

חלום הסולם סתום הוא. ועל כך נאמר בפסיקתא זוטרתי לרבי טוביה בן אליעזר: "דע כי כל חלומות מצינו פתרונם, חוץ מן חלום זה שאין לו פתרון בתורה". כל פרשני המקרא ניסו להבין את משמעות המראה של המלאכים העולים והיורדים בסולם. האברבנאל, לדוגמה, מביא שמונה הסברים לדבר, אך הוא דוחה את כולם ומציע פירוש משלו. אחריו ניסו עוד פרשנים רבים נוספים, עד לפרשני דורנו, לפתור את חידת משמעות חלום הסולם.

לכאורה נראה שפתרון החלום מפורש בפסוקים עצמם, ולא עוד אלא שיעקב עצמו הוא זה שפותר את החלום באומרו "מַה נּוֹרָא הַמָּקוֹם הַזֶּה אֵין זֶה כִּי אִם בֵּית אֱ־לֹהִים וְזֶה שַׁעַר הַשָּׁמָיִם". מהיכן לו ליעקב שהמקום נורא וכאן בית א־להים ושער השמים? אין זאת אלא מחמת פרשנותו למראה המלאכים היורדים מהשמים לארץ וחוזרים לשמים באמצעות הסולם הניצב מעליו. יעקב מבין שכאן מקום הקשר והחיבור שבין השמים והארץ, ולכן כאן הוא המקום המתאים יותר מכול להעמיד את בית הא־לוהים, המחבר ומקשר את האדם לא־לוהיו. זהו המקום שבו הקב"ה יורד להשרות שכינתו ולדבר אל האדם, והוא גם המקום שבו האדם מתפלל ועובד את הקב"ה.

אשר על כן, ממהר יעקב להעמיד במקום מצבה, לקרוא למקום בית אל – כלומר, המקום הראוי לביתו של הא־ל – ולנדור נדר שבסופו הוא מבטיח שאם ה' ישמור עליו וישיב אותו בשלום – "הָאֶבֶן הַזֹּאת אֲשֶׁר שַׂמְתִּי מַצֵּבָה יִהְיֶה בֵּית אֱ־לֹהִים וְכֹל אֲשֶׁר תִּתֶּן לִי עַשֵּׂר אֲעַשְּׂרֶנּוּ לָךְ". יעקב מתחייב לבנות במקום את בית המקדש – בית הא־לוהים – ולהביא לשם את מעשרותיו.

לקריאת המאמר במלואו הקש לקישור לעיל

נוף כסלו בקדומיםעריכה

שדות ירוקים - גבעולים טעימים לעדרי הצאן - שימו לב לתמונה מימין- מתחת לשיח שיטה מכחילה יש צמח נוסף, עם נוף נמוך ופרחים כתומים והוא: כתמה עבת-שורשים

שימושון:איפה יורד עכשיו גשםעריכה

צפו באנימציית הגשם של השירות המטאורולוגי הקש וצפה

למה יעקב אבינו לא ישן בבית אל עריכה

(עדיין מפרשת ויצא)
זאב ח. ארליך (ז'אבו), עפרה ניסה למצוא לכך תשובה:

Minara betin

חלק מהדף הראשון מהמאמר - את כולו תוכלו לקרוא בספר "מעבה ההר - מחקרי הר אפרים ובנימין - קובץ שני" בהוצאת מדרשת הרי-גופנא

הבאר בבית אל - 1982

שימוש בשבת בדוד שמש עריכה

(בעקבות לימוד הדף היומי)

Dud3

דודי שמש - צילם: Leopold1971

Passive batch solar water

הדגמה של פעולת דוד שמש- אמנם באנגלית אך ניתן להבנה
המקור:ויקישיתוף

בשבת אסור לבשל. בסוגייתנו מבואר כי מותר לבשל בשבת לחום השמש, כגון, להניח ביצה מול השמש שתתחמם. המעניין הוא, כי לדעת רבנן יש לגזור על בישול בתולדות חמה, שמא יבואו להתיר לבשל בתולדות האש, וכגון, אסור לבשל ביצה באמצעות הנחתה על משטח מתכת שהתחמם בשמש, אך מותר להניח את הביצה מול קרני השמש עצמה (הגמרא מסבירה כי גזרו על תולדות חמה בלבד מפני שהן דומות לתולדות האש, ועלולים לטעות ביניהן, אך איש אינו מחליף בין בישול בחמה לבין בישול באש).

במה שונה בישול בשמש? השאלה המתבקשת היא, מדוע מותר לבשל בשמש? במה נתייחדה פעולת בישול בשמש מפעולת בישול באש. רש"י (ד"ה דשרי) והר"ן כותבים משפט קצר, שהאחרונים עמלו קשות לפרשו: אין דרך בישול בכך. לכאורה אפשר להסביר שכוונת הראשונים היא, שבישול בחמה הוא "מלאכה כלאחר יד" - התורה לא אסרה עשיית מלאכה באופן בלתי שגרתי, וכגון, המוציא חפץ מרשות לרשות באמצעות מרפקו, שלא כדרך הוצאה - פטור. לפיכך, הואיל ואין דרך אנשים לבשל בחמה, הבישול בחמה לא נכלל באיסור בישול. דא עקא, שחכמים גזרו על מלאכות רבות, שאין לעשותןגם "כלאחר יד", ואם כן עולה התמיהה, מדוע חכמים לא אסרו על בישול בשמש (עיין בספר "שבות יצחק" בענייני בישול, עמ' ד' - כ"ז).{{ש} האחרונים מבארים (עיין מחזיק ברכה יו"ד סי' פ"ז ס"'ק י"ג, ובקובץ שיעורים לגר"א וסרמן זצ"ל כתובות אות ר"ב, וכ"מ בדברי גדולי האחרונים, עיין שבות יצחק שם), כי בישול בחמה נחשב "בישול שלא כדרך", ופעולה שלא כדרכה אינה מחייבת. דוגמא לכך אנו מוצאים באדם האוכל חֶ לֶ ב, שאם אכלו חי, לא מבושל, הוא פטור, מפני שעל אכילה שלא כדרך לא חייבה תורה (לדבריהם, אין זו הלכה מיוחדת בהלכות שבת, אלא פטור בכל התורה כולה, וכגון, המבשל בשר בחלב בחמה או בתולדותיה, אינו לוקה). מדוע בישול בחמה אינו נחשב בישול כדרך?

רמת בישול ירודה: האדמו"ר מסוכוצ'וב זצ"ל, בעל אגלי טל (אופה מ"ד אות ד'), מסביר, כי אמנם אין די בעובדה שאנשים אינם מרבים לבשל בחמה, כדי להבדיל בין בישול בחמה לבין בישול באש, שניהם פעולת בישול המה. ברם, נחיתותה של מלאכת בישול בחמה נובעת מן העובדה שתוצאת הבישול בחמה אינה מגיעה לרמת הבישול באש. המבשל בחמה, איפוא, אינו מבשל כדרך, מפני שתוצאת הבישול אינה טובה.

איך פועל דוד שמש: דוד השמש הניצב על גגות בתינו, ניצב במוקד דיון הלכתי ענף בין פוסקי זמנינו. כדי להבין את המשא ומתן נפרט בקצרה את אופן פעולתו. צינור כניסת המים אל דוד השמש ממוקם סמוך לתחתיתו. צינור נוסף בגובה זהה, מחובר אל המשטחים השחורים גדושי הצינורות - קולטי השמש. המים הנמצאים במשטחים השחורים מתחממים, ונהדפים במעלה הצינורות כלפי מעלה, אל הדוד, שהרי מים חמים טבעם לעלות, ואילו המים הקרים שבדוד יורדים אל המשטחים השחורים וחוזר חלילה. צינור המים המוליך את המים החמים אל הבית, יוצא מקדקדו של הדוד, שם מתרכזים המים הרותחים. כאשר משתמשים במי הדוד, מים קרים נכנסים אליו בתחתיתו, זורמים ממנו אל הצינורות ומתחילים את התהליך מחדש.

שתי פעולות בישול בדוד השמש: שתי שאלות נלוו אל השימוש בדוד שמש בשבת. האחת, אם פתיחת ברז המים החמים, הגורמת למים קרים לזרום אל דוד הרותחים, אינה נחשבת כפעולת בישול, שהרי המים הקרים מתחממים ומתבשלים במגעם עם המים הרותחים. השנייה, שהרי המים הקרים מתבשלים בקולטים.

לכאורה, בישול המים הקרים במי הדוד הרותחים נחשב בישול בתולדות חמה, אשר אסור, כאמור, ואילו בישול המים בקולטי השמש עצמם מותר, שהרי זה בישול בחמה עצמה. בישול בתולדות החמה: הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל טוען, כי הבישול בקולטים נחשב גם כן כבישול בתולדות חמה האסור, מפני שהמים אינם נחשפים ישירות לשמש, אלא הקולטים נחשפים לה ומבשלים את המים.

בישול בחמה: ואילו הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל טען להיפך, כל פעולת חימום המים בדוד השמש דינה כבישול בחמה, הן בישול המים הקרים במים החמים, והן בישול המים בקולטים, כיון שהדוד הוא כלי המיוחד לחימום באמצעות השמש, ודינו כבישול בחמה המותר ולא כבישול בתולדות חמה האסור.

דיון זה התפתח עוד בימים שבהם דוד השמש תיפקד כמחמם מים באמצעות השמש בלבד. כיום, בדודי השמש משולבים מתקני חימום חשמליים, "בוילער", ולפיכך, כל עוד החפץ להשתמש במים החמים אינו בטוח כי אין בדוד מים שחוממו בחשמל, השימוש במי הדוד אסור, שכן, הפותח ברז בשבת ומזרים מים קרים לתוך הדוד, מבשל אותם במים החמים שהתבשלו באמצעות החשמל, האש, ועובר על איסור תורה, מפני שהוא מבשל בתולדות האש.

לפיכך, שב הגרש"ז אוירבך זצ"ל לאסור את השימוש בדוד שמש גם בימי קיץ חמים, כאשר המבער החשמלי לא הופעל, מפני שחז"ל אסרו את הבישול בתולדות חמה מחשש שיבשלו בתולדות האור, ובמקרה זה החשש סביר ביותר, מפני שהרגיל לפתוח את ברז המים החמים בשבת, עלול לפתוח אותו גם כאשר מימיו חוממו באמצעות החשמל (עיין שבות יצחק שם פ"י וראה גם ארחות שבת פרק ראשון אות ק"ב)

המקור: מאורות הדף היומי

התלמוד הירושלמי בחיי יומיום בארץ ישראלעריכה

מר קמפניינו הירושלמי כמשקף חיי היומיום בארץ ישראל

מר קמפניינו הירושלמי כמשקף חיי היומיום בארץ ישראל.

במכון הירושלמי תלמודה של ארץ ישראל. הכנס: אמת מארץ תצמח — תורת ארץ ישראל וחג המצות מר ראובן קמפניינו, מחבר ספר 'לקט מפאה' : הירושלמי כמשקף חיי היומיום בארץ ישראל

(שיעורו של ראובן קמפניינו התלמוד הירושלמי בחיי יומיום בארץ ישראל - ליום עיון לזכרו של הרב מנחם עמנואל הרטום שנערך בבית הכנסת האיטלקי בירושלים ח' באב תשע"ב.)

האגדה התלמודית מתאפיינת בריבוי פניה. יש אגדה שנועדה לחנך את הלומד לערכים מוסריים ואמוניים מובהקים; יש אגדה שמטרתה ללמד דרכי הנהגה ראויים בין אדם לחבירו או בין ישראל לעמים; יש אגדה שנועדה להדגים יחסם של הבריות למקום או יחסו של הקב"ה לבריותיו; יש אגדה המבוססת על מעשים שהיו ויש אגדה מתחום הדמיון; יש אגדה מרובת פרטים ובעלת מעטה ספרותי מושלם ויש אגדה המקמצת בפרטים והמותירה לקורא להשלים בדמיונו או בפרשנותו את הפרטים החסרים; יש אגדה העומדת בפני עצמה ויש אגדה המשולבת בדבר הלכה ותכליתה להדגים דרכי היישום המעשי של דברי ההלכה.

העיסוק באגדות הירושלמי מאפשר לשרטט קווים לרקע החברתי של יהודי ארץ ישראל בתקופת היווצרותו של הירושלמי, ליחס שבין הנהגת הציבור לבין הקהל העממי, לפרנסתם של יהודי ארץ ישראל, לאמונותיהם, לדרכי מימוש ההלכה שבידם. מעניינות במיוחד בתחום זה הן האגדות והסיפורים שנוצרו בארץ ישראל ומייצגות מציאות ריאלית ממשית, ובהעברתם לבבל אבד מהם הניחוח הריאלי ונשאר מה שנשאר.

דוגמאות:

 1. בתלמוד ירושלמי (שביעית ו, א) מובאים שני סיפורים מחייו של רבי שמהם מסיק הירושלמי שהגבול בצפונה של ארץ ישראל חוצה את עכו. הסיפורים קדומים, אבל נערכו על ידי הירושלמי בזה אחר זה בשרשרת כדי להעלות משניהם כאחד את המסקנה האחת באשר לקו הגבול בעכו. הבבלי מכיר את שני הסיפורים הללו ואף את חריזתם לשני סיפורים בשרשרת, אבל אין לו כל מושג מדוע שורשרו שני הסיפורים בזה אחר זה ומה הוא הקשרם הריאלי. הסיפור הראשון המובא בבבלי יש לו הקשר הלכתי אחר, הנרמז גם בירושלמי, והסיפור השני חסר כל פשר במקומו בבבלי.
 2. . באותו תלמוד יש דיונים בהלכה האוסרת על כוהנים לצאת לחו"ל, והדגמות בדבר יישומה בחיי המעשה. הלכה זו יסודה בגזרת טומאת ארץ העמים – גזרה המיוחסת ליוסי בן יועזר איש צרידה שחי בדורם של ראשוני החשמונאים. היינו, מן הגזרות הקדומות ביותר הידועות לנו מימי ראשוני התנאים הנזכרים בשמותיהם. הבבלי מכיר היטב את הגזרה העתיקה הזו, אבל אין הוא מזכיר את משמעותה המעשית שלפיה אסור לכוהנים לצאת לחו"ל, כמו שאסור להם להיכנס לבית הקברות.

עשרה נסים שנעשו לאבותינועריכה

פרקי אבות פרק ה משנה ה

פרקי אבות פרק ה משנה ה

הרב מוטי אלון פרקי אבות פרק ה משנה ה

עשרה ניסים נעשו בבית המקדש - משנה זו כלולה בסדרה של תיאור עשרה מקרים, המובאים ב"פרקי אבות" (ה',ה'). אין זה תיאור היסטורי. אלו נסים שאפשרו לעבודה להתבצע בבית המקדש. המטרה היא ללמד: נתחיל מבית המקדש הכללי ונעבור - לפנימי. הפעם גם הובא פירוט של הנסים , מה שלא נעשה במשניות קודמות:
 1. לא הפילה אישה מריח בשר הקודש - על מזבח העולה יש כל היום קרבנות, ואם אין מקריב אז קיים קיץ המזבח שנועד לכך שתהיה פעילות והקטרה על המזבח כל הזמן, וזהו כבוד ה' וכבוד המקדש. הריח עלול לגרום ל"בולבוס" - בהלכה נאמר כי במקרה זה אפילו ביום כיפורים ניתן לאכול. אבל בבית המקדש מדובר בקרבנות שאין הציבור רשאי לסעוד ממנו.
 2. ולא הסריח בשר הקודש מעולם - הזמן המוקצב לאכילה מבשר קרבן שלמים הוא "שני ימים ולילה אחד", ואף על פי כן לא הסריח מעולם "הסריח" - גם טבעי וגם פאסיבי - הבשר בבית המקדש אינו מסריח. ה"בשר" מלשון "בשורה" - " "עַל כֵּן יַעֲזָב אִישׁ אֶת אָבִיו וְאֶת אִמּוֹ; וְדָבַק בְּאִשְׁתּוֹ, וְהָיוּ לְבָשָׂר אֶחָד" (בראשית,ב',כ"ד). האם נוכל ש"אהבה" תדחק את "הבשר" ?
 3. ולא אירע קרי לכוהן גדול ביום הכיפורים - טומאה, המונעת מכהן גדול לבצע את העבודה. הרב מציין שזה מיותר שכן היה לו "ממלא מקום". הכוהן מכפר על חטאות בני-ישראל ברטנורה הסביר: "לפי שטומאה יוצא מגופו היה זה מכוער יותר משאר הטומאות". היה יכול לטעות שלא קרה לו, אך היה נס וזה לא קרה. הדגש היה על כבודו של הכהן הגדול !
 4. ולא נראה זבוב בבית המטבחיים - הזבוב הוא יצר הרע ויושב בין שני מפתחי הלב החיד"א אומר: למה הוא נברא, הוא טרדן, פשוט - הוא לא מפסיק לחזור אליך. אני תמיד נמצא בחדר, מאזין לכל הנאמר. . ההמלצה תפסיקו להיות במתח - המקור הוא בבית המטבחים. יצרו של האדם מטרידו כל יום - "זה רק זבוב".
 5. ולא נמצא פסול בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים - למעשה שלוש נסים. העומר נקצר במוצאי החג הראשון (ט"ז ניסן) ומזה היו מקריבים עשרון סולת, אם היה נטמא (למשל עם תולעת) לא ניתן להגיש את הקרבן והייתה נגרמת טרחה גדולה עד הקציר הבא. הנס שהוא מתרחש בזמן.
 6. ולא כבו הגשמים את עצי המערכה - נס חשוב, אם יממה שלמה יש גשם לא ניתן לאכול אחדים מן הקרבנות. האש בוערת באופן טבעי, כל הזמן יש הצתה. כל הזמן יש התחדשות.
 7. ולא נצחה הרוח את עמוד העשן - עמוד עשן היה עולה ורואים אותו מרחוק. הרב מוטי אלון הזכיר את עמוד העשן שנראה בשואה על-ידי המובלים למחנות הריכוז.
 8. עומדים צפופים ומשתחווים רווחים - ביום הכיפורים אומרים וידוי - רצו שהזולת לא יאזין. [1] על - פי הרמב"ם הם לא הרגישו צפוף.
 9. ולא הזיק נחש ועקרב בירושלים מעולם- הרב מציין כי נחשים ועקרבים כנראה היו אך לא הזיקו.[2]
 10. ולא אמר אדם לחברו צר לי המקום שאלין בירושלים - הרב אמר שלא אמרו לעולי הרגלים (כמו בבית המקדש) ופירוש נוסף: בירושלים קשה להתפרנס אך בכל זאת לא אמרו שקשה לגור בה והיו בה רק "עולי רגל". בזכותם, יש לעולי הרגל עיר עמוסה.

למעשה שמונת הנסים הראשונים קרו בירושלים והשניים האחרונים בירושלים. יש הסבורים כי האחרונים הם תוספת. הנס החמישי יכול להתחלק לשלושה נסים. מכל מקום, שני הנושאים האחרונים, אף הם קשורים לעולי הרגל. רש"י סבר כי מדובר ששני בתי המקדש, יש הסבורים שרק בבית המקדש הראשון לא כן סבור ספורנו, לדעתו, הם דווקא היו בבית המקדש השני.

ירושלים -
Old city walls and mamilla ave. at night - as seen from -Rooftop- restauran - Jerusalem, Israel

Old city walls and mamilla ave. at night - as seen from "Rooftop" restaurant on he top of Mamilla Hotel - Jerusalem, Israel צילם:Navot Miller

הרב מוטי אלון עמד על מקורו של שם העיר "ירושלים": ירא - "ה' יראה" אצל אברהם בעקידת יצחק ושלם - "מלכי צדק מלך שלם". אלו שתי נקודות באדם: יראה ושלמות - הן מייצרות את המושג ירושלים. השם נכתב "ירושלם" ונקראת "ירושלים", התוספת "ים" - אינה מופיע בתרגום הזר - מדובר ב"זוג" - אם אין צרוף בין השניים, אין תיאום בין השניים: הרגלים יהו תואמות. כך "ירושלים של מעלה" תואמת ל"ירושלים של מטה" אחרת יש גלות !

נדון במעשרות, לכל אחד יש יעד: לכהן ועוד. אך "מעשר שני" - היא עבורי, עולה לרגל בירושלים וסועד בעיר. הרב קוק שאל: למה זה נקרא "מעשר" - הרי זה לא מעשר, שכן את זה אוכל אדם ויהיה עשיר, אשר יהיה. "בעל החינוך" הסביר: זה מה שיחזק את כלכלת ירושלים. הרב קוק הסביר, ה"תל-אביבי" שבך צריך לתת ל"ירושלמי" - כמו לתת לכהן, ללוי או לעני. בשנים הראשונה, השנייה, הרביעית והחמישית - תתן מעשר בירושלים - בקר בה ושם תאכל בה.

חשיבות רבה יש לנס שקרה בירושלים. היו צפופים, אבל היה מקום לכולם. המקום ליחיד הוא נס, יש לי את המקום שלי והזולת אינו מגיע לתחומי. צפוף מתי שהאגו חשוב לך. אבל כאשר משתחווים רק לו יש לכולם מקום. ונעבור לשני האחרונים.

מה ההבדל בין נחש לבין עקרב (בבור של יוסף הצדיק לא היה הבדל) , הנחש מכיש אותך מקדימה העקרב - זורק את העוקץ ומכיש מאחורה. האדם מוטרד כל חייו מהמשקעים של העבר והוא חושש מן העתיד. יכולת התיקון שלך לגבי העבר היא כלום. רק אם תשקיע בהווה, אולי יושפע מזה העבר. אם לא צפוף, יש מקום לנחש ולעקרב לצאת.

אין גם סתירה בין לבקר בעיר לבין לגור בה יש מקום. אם תקרא נכון:"מִן הַמֵּצַר קָרָאתִי יָּהּ עָנָנִי בַמֶּרְחָב יָהּ.(תהלים קיח ה) - אתה חי בעיר ורואה את הנסים.

הנס גם בשם של העיר, לא יודעים איך לקרוא לה "ירושלם" !

בנו אילן משפחתי עריכה

FAMILY 1

אילן משפחתי ראשוני של משפחתי - נערך על-ידי אחותי, שולמית מרים קרצנר ז"ל בשנת 1970 בקרוב

(גילוי נאות - עורך עלון זה עוסק בנושא כבר 20 שנה ויצר אילן יוחסין הכולל אלפי שמות - אהיה מוכן לעזור למי שיפנה אלי)
גניאלוגיה יהודית עוסקת בחקר אילנות היוחסין של העם היהודי. מרכז חשוב לכך קיים בבית התפוצות. הנה הפרטים עליו, כפי שמופיעים באתר בית התפוצות:

המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן הוא יחיד במינו בעולם. במרכז מאגר ממוחשב של אלפי אילנות יוחסין של משפחות יהודיות מקצווי תבל. מבקרים יכולים לערוך חיפוש וגם לרשום את אילן היוחסין שלהם.

במרוצת הדורות עברו משפחות יהודיות ממקום למקום. במקרים רבים הותירו מאחור נכסים, דברי-ערך, מזכרות ורשומות. למרבה הצער, רק לעתים רחוקות תיעדו וכתבו את תולדות המשפחה, ורשמי העבר נותרו רק בזיכרון. כיום אתם יכולים לתעד את המידע על משפחתכם במרכז לגניאלוגיה יהודית של בית התפוצות, ולהבטיח את שימורו של הסיפור המשפחתי לדורות הבאים.

יותר משלושה מיליוני בני אדם כבר רשומים במרכז לגניאלוגיה יהודית בבית התפוצות, והמאגר גדל מדי יום ומדי שעה. מבקרים ממגוון מקומות ואורחות חיים באים להתחקות אחר שורשיהם, לתעד ולהנציח את אילן משפחתם עבור הדורות הבאים, ובכך הם מוסיפים עוד ענף לאילן המשפחתי הגדול של העם היהודי. בנו את העץ המשפחתי שלכם וצרפו אותו למאגר אילנות היוחסין של המרכז לגניאלוגיה יהודית ע"ש דגלס א. גולדמן בבית התפוצות. Family Tree Builder היא תוכנת גניאלוגיה מתקדמת שמציעה גישה חדשנית וידידותית למשתמשים לגניאלוגיה יהודית. בעזרת התוכנה אפשר לבנות עץ משפחה ב 36 שפות אפשריות (אפשר לבחור ביותר משפה אחת), ולשתף בעץ את הקרובים שלכם ברחבי העולם.

בניית העץ פשוטה וללא תשלום. אין מגבלה על מספר האנשים שאפשר להכניס לעץ, ותוכלו להוסיף גם תצלומים, אירועים ומסמכים אחרים, על מנת ליצור עץ משפחה תוסס ונושם, ולשמור את המסמכים במקום בטוח. לבחירתכם, אפשר להוריד את Family Tree Builder ולבנות את האילן על המחשב שלכם, או לבנות אותו אונליין.

כיצד לבנות עץ משפחה במחשב שלכם בלבד:

 1. כדי להוריד את תוכנת Family Tree Builder – נא ללחוץ כאן
 2. להתקין את התוכנה במחשב שלכם, לפי ההוראות
 3. להירשם (ללא תשלום)
 4. להזין את הפרטים שלכם
 5. את שמות האנשים והמקומות יש להכניס באותיות לועזיות ("באנגלית").
 6. לבחור באפשרות "הפץ את אילן המשפחה", כדי לוודא שיש גיבוי, ולהנות מתכונות מיוחדות לתוכנה, למשל Smart Matching.
 7. לבנות את העץ, להוסיף פרטים, תצלומים, ומסמכים

כיצד לבנות עץ משפחה באינטרנט:

 1. . לבקר באתר MyHeritage.com
 2. . להסכים לתנאי בית התפוצות ולהתחיל למלא פרטים. ללחוץ על GO ואז ייפתח לכם חשבון (ללא תשלום).
 3. לבנות את עץ המשפחה, להוסיף פרטים, תצלומים ועוד חומרים. הכל יישמר אוטומטית עם במהלך העבודה. שימו לב: ישנן תכונות מיוחדות (כמו הזנת תכנים בשתי שפות), שיש רק בתוכנת Family Tree Builder.
 4. את שמות האנשים והמקומות יש להכניס באותיות לועזיות ("באנגלית").

לתשומת לבכם - ניתן לערוך חיפוש דרך האתר. לחצו כאן להזמנת חיפוש, מלאו את טופס ההזמנה, שלחו אלינו וקבלו תוצאות בדואר אלקטרוני. מחיר השרות 25 ש"ח עבור ארבעה שמות משפחה.

לקבלת מידע מבית התפוצות: bhilanot@post.tau.ac.il או בטלפון 03-7457856

פריחה בשדה בוקרעריכה

Priva midbarit

חלמונית סוג גאופיט ממשפחת הנרקיסיים שבסדרת האספרגאים. החלמונית נפוצה באזור אגן הים התיכון. זהו צמח רב-שנתי בעל שורש בצל, הפורץ מן האדמה ללא עלים. לחלמונית פרח מרשים הפורח בסתיו לאחר הגשמים הראשונים בצבע צהוב-חלמון, ומכאן שמו.
ישנם תשעה מיני חלמונית, והם נפוצים ממזרח הים התיכון ועד הרי הקווקז. בארץ גדלים בר שלושה מינים:

 • חלמונית גדולה - השחלה נמצאת סמוך לקרקע.
 • חלמונית צהובה - השחלה נמצאת סמוך לפרח ונראית כגוש ירוק עבה.
 • חלמונית זעירה

לפי הויקיפדיה העברית

מקור הכתבה: בית ספר שדה שדה בוקר

אתר חדש לחלמניות:מדבר מעלה רחבעםעריכה

הנה הפרטים שקבלתי מבית ספר שדה כפר עציון
בשנת 2003 התגלה בקרבת ההרודיון ריכוז מרהיב של חלמוניות, לאחר שהגיעו למקום בוטנאים הגיעו המומחים למסקנה שמדובר באתר פריחה החלמוניות הגדול בארץ (מבחינת מספר הפרטים)

פריחת החלמוניות בקרבת ההרודיון היא רק נדבך קטן בנופים המדהימים של מדבר תקוע, אך בהחלט סיבה מספקת בכדי לבוא לבקר ולצפות באחת מתופעות הטבע המרהיבות של הסתיו, כאשר קרוב ל- 200,000 פרחים צהובים פורצים מהאדמה ללא עלים ויוצרים מרבדים צהובים שובי עין במדבר הצחיח.

לאלבום תמונות בפייסבוק על פריחת החלמוניות – לחץ כאן

הסבר למעוניינים להגיע עצמאית למקום פריחת החלמוניות:

לוואדי אבו מחרב (אתר פריחת החלמוניות) נוסעים מצומת גוש עציון לעבור תקוע וממשיכים לנוקדים. כשני ק"מ לפני נוקדים ישנה פניה שמאלה לישוב אל-דוד. משם לנסוע בדרך המשולטת אל מעלה רחבעם. כשלוש מאות מטר לפני מעלה רחבעם הכביש יורד לערוץ נחל ועולה לעבר הישוב. הערוץ נקרא ואדי אבו-מחרב.

פריחת החלמוניות באזור החלה ב-10 בנובמבר ונמשכת עד ראשית דצמבר (מאוחר יחסית לחלמוניות באזורים אחרים).

התמונות באדיבות בית ספר שדה כפר עציון

ראשון-לציון זכרה את משחרריהעריכה

905025857423216778436

הטקס המקור: הכתבה

Atar hanzacha ehson lezion

המקור: החוברת על "ירושלים במלחמת העולם הראשונה"

אבי קקון דיווח באתר "ראשון-נט" על האנדרטה הרישמית שהוקמה בראשון לציון (ראו תמונה משמאל) ונחנכה בנובמבר 2010. וכך נאמר בה:
השבוע נחנך אתר להנצחת חיילי חטיבת הרגלים הרכובה הניו-זילנדית, שנפלו בקרב עיון קרא במלחמת העולם הראשונה. האתר הוקם על ידי העירייה בעקבות פנייתו של מר גד פרופר, קונסול כבוד של ניו זילנד בישראל וממשלת ניו זילנד .קרב עיון קרא היה קרב חשוב במערכה על סיני וארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה, שהתרחש באזור מעוין שורק ב-14 בנובמבר 1917 בין כוחות החטיבה הניו זילנדית הרכובה מחיל המשלוח המצרי של הצבא הבריטי ובין הארמייה השמינית של צבא האימפריה העות'מאנית.

חודו של הקרב היה בכך שנלחמו בו יחידות ניו זילנדיות בפיקוד קצינים ניו זילנדים (ולא קצינים בריטיים כנהוג), ובכך שהתרחש בשטח שבקרבת שלוש המושבות העבריות רחובות, נס ציונה וראשון לציון. אתר הזיכרון הוקם במיקום המדויק של הקרב. טכס הסרת הלוט נערך במעמד ראש העירייה דב צור, ובהשתתפות שגריר ניו זילנד בישראל מר טהה מקפירסון, שגרירת אוסטרליה גב' אנדראה פולקנר, שגריר הונדורס חוזה ברהונה, מפקד הכוח הרב-לאומי בסיני מצבא ניו זילנד גנרל וויטינג, נציגת משרד החוץ, נציג שגרירות טורקיה וכן נציג שגרירות רוסיה.

כן השתתפו בטכס יו"ר אגודת ידידי ניו זילנד וחברים נוספים באגודה. שגריר ניו זילנד בישראל, טהה מקפירסון, הודה בחום על היוזמה להקים את האנדרטה ועל כך שהעיר ראשון לציון מכבדת את זכר הנופלים הניו זילנדיים. עוד ציין השגריר כי ממשלת ניו זילנד מייחסת חשיבות רבה לאירוע ההיסטורי הזה והקמתו של אתר ההנצחה בראשון לציון תוסיף נדבך נוסף ליחסי הידידות הקיימים בין שתי המדינות. כמו כן, ציין כי שלטונות ניו זילנד מתכוונים לעודד ביקור תיירים לאתר זה. בהמשך נשא דברי ברכה הגנרל ווייטינג בשם צבא ניו זילנד וגם הוא הביע במילים נרגשות את תודת ניו זילנד וצבאה על המעשה הנאצל שבהקמת האתר.

ראש עיריית ראשון לציון, דב צור, אמר כי ראשון לציון חוגגת השנה 130 להיווסדה. כעיר שמקדשת ומשמרת את ההיסטוריה שלה, אנו גאים לכבד ולהנציח כאן בשטחנו את זכרם של הכוחות הניו-זילנדיים, שתרמו לניצחון כוחות הברית במלחמת העולם הראשונה, וסייעו ליישוב היהודי ולמושבה ראשון לציון להשתחרר מעול השלטון העות'ומאני.


יציאה לסיור בגוש עציון, מוצא ועטרות בשנת 1934עריכה

El hhar 600x420

היוצאים לסיור מתל-אביב לכפר עציון בשנת 1934

E haar tiul davar 23 feb 1934 464x422

כנ"ל

בית אלקונין - ברחוב לילינבלום 9, העומד בפני שיקום לבית מלון שכנו ב 1934 משרדו של שמואל צבי הולמן, ראש חברת "אל ההר" שפעלה בשנות ה-30 להקמת גוש ישובים עברי באיזור גוש עציון, והמילה עציון נלקחה בסופו של דבר משמו (הולץ הוא עץ בגרמנית).

לצורך שיווק המגרשים והחלקות באיזור ארגנה חברת אל-ההר טיולים באוטובוס שיצאו באותם ימים מפתחו של מלון אלקונין.

כתב אילן שחורי במדורו אתר תיור ישראלי, My Tour-Il - ברחוב לילנבלום 9 בת"א פינת יוסף התלמי, ניצב כיום אחד המבנים הישנים והמוזנחים ביותר מימיה של תל אביב הקטנה. בניין שהיה בשעתו הבית הגבוה ביותר באחוזת בית וראשית ימיה של תל אביב, שידע ימים מפוארים ביותר, ועמד לא פעם במוקד החיים החברתיים של תושבי ת"א הקטנה.

בית מוזנח ועלוב לכאורה זה, יעמוד בשבועות הקרובים במוקד ההתעניינות, משום שחברת מלונות אמריקאית ידועה, עתידה לחתום הסכם ניהול, תחם שם המותג שלה, להפעלתו מחדש ולהחזרת ימיו כקדם.

מדובר בבניין מלון אלקונין, המלון הראשון בת"א, שעבר ב-100 שנות הקמתו תהפוכות לא מעטות, החוזר בקרוב מאוד לימי זוהרו. בבית המוזנח והמתפורר יחל כבר בשבועות הקרובים המהפך הגדול העתיד להחזירו לתפקד כבית מלון, הפעם כמלון בוטיק מפואר לאחר שאת הבניין רכש לפני כמה שנים, היזם דומיניק רומנו, איש עסקים צרפתי, בעליה של חברת אפין ישראל, ממקימי וחבר הנהלת קרן צרפת-ישראל. כך שהבית המרשים שנבנה מאבן כורכר ובלוקים מעוטרים, שיוצרו במפעלו של הטמפלרי הוגו ווילנד, וקושט באלמנטים מרהיבים בהם מעקות, עמודי אבן מסוגננים, מחזיקי מרפסות ובעיקר ציורי קיר מרהיבים בחדר המדרגות ובאחדים מחדריו, יחזור לימיו הגדולים.

לקריאת הכתבה כולה ולצפיה בתמונות - הקש בקישור לעיל

עצמאות לערביי ארץ ישראלעריכה

המרד הפלסטיני 1936-1939

המרד הפלסטיני 1936-1939

המרד הפלסטיני 1936-1939

העצמאות לערביי ארץ ישראל על רקע "המרד הפלסטיני 1936-1939" נדונו נבחנו מחדש בהרצאתו של ד"ר מוסטפא כבהא מאוניברסיטת חיפה במסגרת שידורי YouTube של האוניברסיטה הפתוחה.

"המרד הגדול" - כפי שנקרא בפי ערביי ארץ ישראל או "מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט"- כפי שכונו על-ידי היישוב היהודי, היו אירוע היסטורי מעצב בתולדות העם הפלשתיני בעת החדשה. הוא הפגין ליכוד של התושבים הערביים - יכולת ללכת ביחד - אך גם הראה את ההחמצות הסדרתיות שלהם בכך שנמנע מהם הזדמנות פז להגשים את מטרותיהם באמצעות ההסכמה לקבלת "הספר הלבן", וזאת למרות שדוכאו צבאית - עד עצם היום הזה !

המרד בזכרון הפלסטיני - המרד נחשב לדף מפואר בתולדות העם הפלסטיני. היהודים השתמשו במונח ה"מאורעות", כאשר הכוונה הייתה לשלב הראשון של המרד : ששת החודשים של "השביתה הגדולה". בהמשך היו השלבים הנוספים: "מרי אזרחי" שהתפתח במשך הזמן ל"מרד צבאי" - נגד הבריטים (Revulotion) - שהתכוון לפגוע בשלטונות המנדט והקפאת צמיחתו של הישוב היהודי ויעדו הסופי היה ביטול המנדט והשגת עצמאות. "מלחמת האזרחים" שפרצה לקראת סוף המרד, עקב התארגנות "חבורות השלום" ביוזמה בריטית ויהודית הביאו לכשלון. כמו כן, לרשות ערביי ארץ-ישראל עמדו רק כוחות דלים ועזרה מיזערית ממדינות ערב (לגירסת המרצה).

המרד ניתן לחלקו לארבע שלבים

 1. השביתה הכללית- אפריל 1936 - אוקטובר 1936 - . הוא התאפיין במרי אזרחי על סמך מה שנלמד ממה שהתרחש במדינות השכנות: מצרים, סוריה ועירק - הם גייסו את קאוקג'י עם ארבע גדודים של מתנדבים (היה בארץ פחות מחודשיים) . אז החלו להתארגן החבורת המזויינות, בעיקר בתחומי "משולש הגדול". החבורה כללה 15-20 ובראשם העמידו איש בעל נסיון צבאי
 2. המתנה לפירסום ההמלצות "ועדת-פיל" - אוקטובר 1936 - יוני 1937 . לאחר פירסום ההמלצות, אשר נדחו (השטחים שנועדו לערבים יועדו לעבר הירדן ולא לערביי ארץ ישראל - ללא כל הכרה בזכויות הלאומיות ! ) - החל המרד. המרצה ציין של הרעיון של "חלוקת ארץ ישראל" לא היה מקובל עד עצם היום הזה !!!
 3. אלימות צבאית - יולי 1937 - אוקטובר 1938 - פגיעות בשלטון הבריטי.
 4. מלחמת האזרחים - אוקטובר 1938 - המאבק של "חבורות השלום" ב"מרד הערבי" נשארה חרוטה בזכרון. התוצאה, ערביי ארץ ישראל נשארו מפורדים וחלק מתופעה זו קיימת עד היום.

ה"פצעים" שנוצרו גרמו ל"נפילה הקלה" של ערביי ארץ ישראל של 1948.

ההנהגה של המרד - בערים הוקמו "ועדות לאומיות" על-ידי דור הביניים, אשר ניהלו את "המרד הערבי"ההנהגה העליונה היתה של הועד הערבי העליון. הועד הוצא מחוץ לחוק לאחר רצח מושל הגליל הבריטי בנצרת, שכן, עבור שלטונות המנדט היה זה "שבירת-כלים". (אגב, המופתי שהה בארץ ישראל בשיא המרד רק חודשיים וחצי)

בדמשק פעל ועד צבאי בדמשק, אשר ריכז את אספקת נשק וגיוס המתנדבים. למפקד למרד בדמשק היו ארבע מפקדי-משנה, וכפוף אליהם 13 מפקדי אזורים - לכל אחד היה 300 עד 400 חברים אשר התחלקו לקבוצות של 15-30 חברים.

במקביל פעלה מערכת בתי המשפט: בית דין גבוה, בראשות קאדי שפעל לפי חוקי המג'לה היא קובץ דינים אזרחיים עות'מאני והשריעה היא הדין הדתי האסלאמי. בית הדין פעל בכל תחומי החיים: פלילי, אזרחי, דיני משפחה וכמובן בחשדות לבגידות. היה גם בית דין לערעורים בראשות המפקד הצבאי. בכל רחבי הארץ היו 23 שופטים, בדרך כלל היו אלה מנהיגים מקומיים או מפקדי חבורות שיכלו לכפות את ההחלטה.

לקסיקון שפורסם על-ידי המרצה מעלה כי השתתפו במרד כ-12,000 איש. ייצגו בה כל הרבדים של החברה של ערביי ארץ-ישראל. במרד השתתפו, מלבד הערבים, גם נוצרים וגם דרוזים. לדבריו, גם נשים השתתפו במרד ונטלו חלק ב"פעזה", הקריאה ההמונית לגיוס לוחמים שהיתה נהוגה אצל הערבים גם היו שנפלו בשדות הקרב.

השגת המטרות - המטרה העיקרית: העצמאות הפלסטינית לא הושגה עד היום !
היה ליכוד כמעט מלא בתחילת המרד, אך גם היה כירסום במשמעת עם הזמן והתוצאות לא הושגו: המנדט לא סולק, הישוב היהודי לא הוקפא וערביי ארץ ישראל לא התקרבו לעצמאות. בשנת 1987, בעת ההאינתיפאדה הראשונה התחדש העניין בסיבות כשלון המרד הערבי. אך גם האינתיפאדה השנייה בשנת 2000 הסתיימה בכשלון.

כדאי לדעת:ייעוץ משפטיעריכה

מדריך // כך תבדקו שעורך הדין מייצג אתכם - ולא את חשבון הבנק שלו - מאת: יסמין גואטה, הילה רז - אתר themarker

בחירה בעורך דין שייעץ לכם משפטית וייצג אתכם בבית המשפט יכולה לקבוע אם תהיו עשירים או חייבים ■ כיצד יכולים הלקוחות לעמוד על שלהם, מהם לוחות הזמנים לטיפול המשפטי ואילו סכומי שכר טרחה נהוג לשלם?

הבחירה בעורך דין שייצג אתכם בהליך משפטי היא בחירה קריטית. בחירה גרועה בעורך דין עלולה לעלות לכם ביוקר, ובמקרים קיצוניים גם בחירות האישית שלכם. לעומתה בחירה מוצלחת בעורך דין יכולה למקסם את הרווחים שלכם ולגרום לכך שתתהלכו חופשיים אף שביצעתם פשע.

תביעה אזרחית או העמדה לדין פלילי הם הליכים שעלולים להימשך כמה שנים. יחסי האמון המיוחדים שנוצרים לאורך ההליך בין עורך הדין לבין הלקוח אינם אמורים להתמצות רק בחסינות על המידע שאתם מוסרים לעורך הדין אלא גם בחובותיו של עורך הדין כלפיכם.

לקוחות רבים מתאכזבים מהאיכות, העלות והזמינות של השירות המשפטי שהם מקבלים. אחרים מתלוננים על כך שעורך הדין שלהם מתעלם מהם בעקביות מיד לאחר שקיבל את שכר הטרחה שלו. אנשים שזכו בתביעות מתפלאים ומתרגזים לגלות שעורך הדין לקח לעצמו שכר טרחה גבוה מזה שהוסכם עליו מלכתחילה. הסיבות לסכסוכים בין עורכי דין ללקוחות רבות כמעט כמספר עורכי הדין והלקוחות. אלא שבהתנהלות זהירה ופקחית של הלקוח הוא יכול לעמוד על זכויותיו מול עורך דינו.

בעזרת מומחים בתחומים משפטיים שונים, ריכזנו את העצות החשובות ביותר ללקוחות, מהשלב שבו הם נכנסים לראשונה למשרדו של הפרקליט ועד לשלב שבו יעזבו אותו - מתוך שאיפה שייצאו עם חיוך וחשבון בנק גדול יותר, או לכל הפחות בשביעות רצון.

לקריאת הכתבה במלואה הקש בקישור לעיל

סירטונים מיוחדיםעריכה

Birds of Southern Israel- a sneak peak

Birds of Southern Israel- a sneak peak

נתיבי הצפורים בדרום ישראל

Human Planet - Web exclusive series trailer - BBC One

Human Planet - Web exclusive series trailer - BBC One

קדימון לסרט ענק של הבי.בי.סי.

סרטוני טבע נבחרים

ויקי-קדומים לשנת תשע"געריכה


שגיאת ציטוט: קיימים תגי <ref>, אך לא נמצא תג <references/>