FANDOM


Kdumim

מאתר האינטרנט של קדומים

עלון אינטרנטי לנושאים אקטואליים בתחומי:מסורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל

קוראים נכבדים !
נשמח להערות על העלון, נודה לכם אם תכתבו אותן בסוף העלון בפרק המכונה: הערה, לאחר הכתיבה הקישו "פרסם תגובה"
כמובן, אגיב על כך אם יהיה לי מה לומר.
בכל מקרה, טוב שהקוראים יידעו שבערך יש פרטים הטעונים השלמה והבהרה.

כל הפרטים הנכללים בדף זה, כמו בשאר הדפים, נועדו ללימוד ולמחקר - אין לעשות בהם שימוש מסחרי.
אם מישהו סבור שיש בכך פגיעה בזכויות יוצרים - הוסיפו הערה על כך מטה והתוכן יימחק מייד

ערב חנוכה, יום ששי, כ"ג כסלו תשע"ג

תשובתו של שמעון החשמונאי (שכבש את יפו ואת גזר) לשליח אנטיוכוס השביעי:
"לא ארץ נוכריה לקחנו ולא ברכוש זרים משלנו, כי אם נחלת אבותינו, אשר בידי אויבינו בעת מן העיתים בלא משפט נכבשה. ואנחנו כאשר הייתה לנו עת, הושיבונו נחלת אבותינו"
ספר מקבים א, טו' לג-לד
YYDiskin

הרב יצחק ירוחם דיסקין (כ"ב בשבט תקצ"ט – כ"ט בשבט תרפ"ה)

(מפי הרב צבי פרבשטיין, רבה של קדומים, בסיום מסכת סנהדרין בכולל משכן בנימין ליד ישיבת קדומים)
מספרים על הרב יצחק ירוחם דיסקין היה מחשובי הרבנים האשכנזיים של היישוב הישן בירושלים בין השנים 1925-1908 ונשיא העדה החרדית בירושלים שהציעו לו בתום מלחמת העולם הראשונה, בה הישוב העברי בירושלים סבל מרעב וממחלות' לצאת לכהונה כרבה של עיר בחו"ל. על כך השיב מתוך פרשת השבוע:

  • "וַיֹּאמֶר יְהוּדָה, אֶל-אֶחָיו: מַה-בֶּצַע, כִּי נַהֲרֹג אֶת-אָחִינוּ, וְכִסִּינוּ, אֶת-דָּמוֹ" (ל"ז, כ"ו).

במסכת סנהדרין נאמר:" איתא, ובוצע ברך נעץ ה', רבי מאיר אמר לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודה שנאמר ויאמר יהודה אל אחיו מה בצע כי נהרוג את אחינו(דף ו ע"ב).

  • לעומת זאת, מעשיהו של ראובן כונה בתור "הצלה":" וַיִּשְׁמַע רְאוּבֵן, וַיַּצִּלֵהוּ מִיָּדָם; וַיֹּאמֶר, לֹא נַכֶּנּוּ נָפֶשׁ. וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם רְאוּבֵן, אַל-תִּשְׁפְּכוּ-דָם--הַשְׁלִיכוּ אֹתוֹ אֶל-הַבּוֹר הַזֶּה אֲשֶׁר בַּמִּדְבָּר, וְיָד אַל-תִּשְׁלְחוּ-בוֹ: לְמַעַן, הַצִּיל אֹתוֹ מִיָּדָם, לַהֲשִׁיבוֹ, אֶל-אָבִיו.(ל"ז,כ"א-כ"ב). רש"י ביאר:"הבור רק אין בו מים - משמע שנאמר והבור רק, איני יודע שאין בו מים, מה תלמוד לומר אין בו מים? מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו:"

האם אעדיף ראובן כי יוסף אחיו ישאר בארץ, אפילו ישהה בבור המסוכן, ולא ירד מצרים, כפי שיהודה הציע,לאמור:"לְכוּ וְנִמְכְּרֶנּוּ לַיִּשְׁמְעֵאלִים, וְיָדֵנוּ אַל-תְּהִי-בוֹ"(שם,ל"ז).

לכאורה לא מובן, הרי בזכות יהודה (יוסף הצדיק) עלה לגדולה ולמלכות ?
התשובה היא עדיף לחיות בבור של נחשים ועקרבים בארץ ישראל ולא בארמון בחוץ לארץ - כידוע הרב דיסקין נשאר בארץ ישראל.

Light Up the Night - Fountainheads Hanukkah-0

Light Up the Night - Fountainheads Hanukkah-0

Light Up the Night - Fountainheads Hanukkah - כמעט 400,000 צפיות

ספר חגי וקישורו לחג החנוכהעריכה

היסוד הבולט הוא המועד הננקב בספר חגי:"בְּעֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה לַתְּשִׁיעִי(ב',י') - כ"ד כסלו ערב חנוכה - זה מועד האחרון בו הנביא נושא נבואה ונפרד מעם ישראל.

נבואה נוספת של חגי דנה במהות החג : "כי כה אמר ה' צבאות עוד אחת מעט היא ואני מרעיש את השמים ואת הארץ, ואת הים ואת החרבה", אומר רש"י במקום: 'עוד אחת מעט היא משתכלה מלכות פרס זו המושלת עליכם, עוד אחת תקום למשול עליכם להצר לכם מן מלכות יוון ומעט יהיה זמן ממשלתה, ואני מרעיש בניסים הנעשים לבני חשמונאי את השמים ויבינו ששכינתי שורה בבית זה'.

בני חשמונאי הם אלו שאינם מסוגלים לראות בחילול ה' הגדול שעושה יוון, שכל ענינה הוא לפגוע בקודש, "כאשר רוח יוון פרץ להיכנס בתוך עומק קדושתם של ישראל, לעשות צביון חדש על הרוח הישראלי, ותשוקות חדשות בפנימיות החיים הישראלים ע"פ המדה היונית, כיון שנכנסו להיכל, טמאו כל השמנים שבהיכל, לא פסלו רק את עצמן של אותן הדעות והתכונות שנפגמו על ידי המגע עם התרבות היונית ההוללת, כ"א הדבר פעל על כל המערכה של הדעות והמידות המעשים והתורות, לתן בהם טעם לפגם,להורידם מקדושתם ולמנע פעולתם הטובה והקדושה על עם ה'"[1]

מול הפגיעה הזו בקודש באו בניך לדביר ביתך ופינו את היכלך וטהרו את מקדשך,מצאו את אותו פך קטן שמונח בחותמו של כהן גדול שלא יכלו היונים לטמאות, לעקור מכלל ישראל קישורם הפנימי העמוק עם ה' אלוקי ישראל, אותו פך קטן כדי שיהיה יסוד טבעי לנס לחול עליו, שאחרי התגשמות ההויה המעשית אין השפע השמימי יורד ונמשך ומתגלה ומתקים בתוכה אלא על יסודות ופעולות ומעשים ידועים[2].

זהו בעצם סיום מהלכו של חגי, וענינו של בית שני, שעל ידי החשמונאים יתגלה "והרעשתי את כל הארץ ובאו חמדת כל הגויים ומלאתי את הבית הזה כבוד אמר ה' צבאות".

המקור: הרב דוד אונגר, ישיבת מרכז הרב אתר מרכז ישיבות בני עקיבא


הלקח מפרשת השבוע:להתרחק מנסיונותעריכה

הרב אביגדֹר הלוי נבנצל בשיעורו השבועי דן בנושא הנסיונות ועומד על כך: חז"ל הרי אמרו , "נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא" (עירובין יג, ב). והסיבה לזה היא, מפני שהנסיונות בעולם כ ל כך גדולים, והסיכוי להכשל הוא כל כך גדול, עד כדי כך, ש ונ ח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא . אלא שלמעשה לא שאלו אות ונו, אנו נמצאים בעולם בעל כרחנו. ךרחכל ע" אתה נוצר ךרחכל עו , אתה נולד" (אבות פ"ד מכ"ב) . ממילא, צריך להסתדר עם הנסיונות עד כמה שאפשר, אבל להגדיל את הנסיונות - ודאי שלא

והביא דוגמא לכך את התנהגות יוסץ הצדיק - "יוסף אומר לאשת פוטיפר , שמנסה לשדל אותו לעברה: "וַיְמָאֵן--וַיֹּאמֶר אֶל-אֵשֶׁת אֲדֹנָיו, הֵן אֲדֹנִי לֹא-יָדַע אִתִּי מַה-בַּבָּיִת; וְכֹל אֲשֶׁר-יֶשׁ-לוֹ, נָתַן בְּיָדִי. ט אֵינֶנּוּ גָדוֹל בַּבַּיִת הַזֶּה, מִמֶּנִּי, וְלֹא-חָשַׂךְ מִמֶּנִּי מְאוּמָה, כִּי אִם-אוֹתָךְ בַּאֲשֶׁר אַתְּ-אִשְׁתּוֹ; וְאֵיךְ אֶעֱשֶׂה הָרָעָה הַגְּדֹלָה, הַזֹּאת, וְחָטָאתִי, לֵאלֹהִים (בראשית לט, ח ט)- . מה פירוש "וְחָטָאתִי לה' -  ?ים"קִ א מסביר רש"י: "בני נח נצטוו על העריות". ויש לשאול: אם יש כאן איסור עריות, לשם מה כל ההקדמה הארוכה, על טוב לבו של פוטיפר? הרי גם אם פוטיפר היה רשע , והיה מכה את יוסף שלוש פעמים ביום, גם אז היתה אשתו אסורה ליוסף באיסור אשת איש, וא"כ לשם מה מאריך יוסף לתאר את טוב לבו של פוטיפר כלפיו? - נראה שהסיבה לכך היא, כ י יוסף רוצה להקטין את הנסיון. יוסף משתדל לעורר את נפשו לכך, שגם שְׁ הַ יַּ רוּת של "בין אדם לחברו", הכרת הטוב לפוטיפר, גם היא צריכה למנוע אותו מן העבירה, חוץ ממה שיש כאן איסור אשת איש .

אותו דבר רואים גם אצל יעקב אבינו. הקב"ה אומר ליעקב , אחרי עשרים שנה ישה ה בבית לבן: "וַיֹּאמֶר ה' אֶל-יַעֲקֹב, שׁוּב אֶל-אֶרֶץ אֲבוֹתֶיךָ וּלְמוֹלַדְתֶּךָ; וְאֶהְיֶה, עִמָּךְ. שם ( לא, ג). מה עושה יעקב? " וַיַּרְא יַעֲקֹב, אֶת-פְּנֵי לָבָן; וְהִנֵּה אֵינֶנּוּ עִמּוֹ, כִּתְמוֹל שִׁלְשׁוֹם. וַיֹּאמֶר ה' אֶל-יַעֲקֹב, שׁוּב אֶל-אֶרֶץ אֲבוֹתֶיךָ וּלְמוֹלַדְתֶּךָ; וְאֶהְיֶה, עִמָּךְ. וַיִּשְׁלַח יַעֲקֹב, וַיִּקְרָא לְרָחֵל וּלְלֵאָה, הַשָּׂדֶה, אֶל-צֹאנוֹ. וַיֹּאמֶר לָהֶן, רֹאֶה אָנֹכִי אֶת-פְּנֵי אֲבִיכֶן, כִּי-אֵינֶנּוּ אֵלַי, כִּתְמֹל שִׁלְשֹׁם; וֵאלֹהֵי אָבִי, הָיָה עִמָּדִי. וְאַתֵּנָה, יְדַעְתֶּן: כִּי, בְּכָל-כֹּחִי, עָבַדְתִּי, אֶת-אֲבִיכֶן. וַאֲבִיכֶן הֵתֶל בִּי, וְהֶחֱלִף אֶת-מַשְׂכֻּרְתִּי עֲשֶׂרֶת מֹנִים; וְלֹא-נְתָנוֹ אֱלֹקים, לְהָרַע עִמָּדִי... וַיֹּאמֶר אֵלַי מַלְאַךְ הָאֱלֹהִים, בַּחֲלוֹם--יַעֲקֹב; וָאֹמַר, הִנֵּנִי... כִּי רָאִיתִי, אֵת כָּל-אֲשֶׁר לָבָן עֹשֶׂה לָּךְ. אָנֹכִי הָאֵל, בֵּית-אֵל, אֲשֶׁר מָשַׁחְתָּ שָּׁם מַצֵּבָה, אֲשֶׁר נָדַרְתָּ לִּי שָׁם נֶדֶר; עַתָּה, קוּם צֵא מִן-הָאָרֶץ הַזֹּאת, וְשׁוּב, אֶל-אֶרֶץ מוֹלַדְתֶּךָ.". גם כאן יש לשאול: אם הקב"ה אומר ליעקב " קוּם צֵא מִן-הָאָרֶץ הַזֹּאת, וְשׁוּב, אֶל-אֶרֶץ מוֹלַדְתֶּךָ", לשם מה נחוצות כל ההקדמות? הרי גם אם לבן הארמי היה צדיק הדור, ומתייחס אל חתנו במלוא ההגינות, גם אז צריך לקיים את דבר ה' וללכת לארץ ישראל. ואם כן, מה הצורך בכל הנימוקים שאמר יעקב ל רחל ולאה?

וכן על תשובת האמהות יש לשאול. האמהות הקדושות עונות ליעקב: "הַעוֹד לָנוּ חֵלֶק וְנַחֲלָה, בְּבֵית אָבִינוּ. טו הֲלוֹא נָכְרִיּוֹת נֶחְשַׁבְנוּ לוֹ, כִּי מְכָרָנוּ; וַיֹּאכַל גַּם-אָכוֹל, אֶת-כַּסְפֵּנוּ. טז כִּי כָל-הָעֹשֶׁר, אֲשֶׁר הִצִּיל אֱלֹהִים מֵאָבִינוּ--לָנוּ הוּא, וּלְבָנֵינוּ; וְעַתָּה, כֹּל אֲשֶׁר אָמַר אֱלֹהִים אֵלֶיךָ--עֲשֵׂה. ". למה הן מאריכות כל כך? למה לא לומר בקצרה, "כֹּ ל אֲשֶׁ ר אָמַ ר אֱקִ ים אֵ לֶי עֲשֵׂ ה ? " הרי גם אם לבן היה מתייחס אליהן כאָב, במלוא האהבה וההגינות, גם אז צריך היה לקיים את דבר ה' וללכת לארץ ישראל. ואם כן, מה הצורך בכל הנימוקים שאמרו רחל ולאה?

התשובה היא, שיעקב והאמהות מדברים באופן זה, כדי למזער את הנסיון . שהנסיון לא יהיה כל כך גדול. אמנם גם אם ה' היה מצוה לעזוב בית של צדיק וללכת לארץ ישראל, אין ספק שיעקב והאמהות הקדושות היו מקיימים את דבר ה', אבל אם אפשר להקטין את קושי הנסיון, להתבונן בכך שממילא כדאי לעזוב את בֵּ ית לבן, גם בלי ציווי ה' - הרי שצריכים לעשות זאת. לא לחפש שהנסיון יהיה כמה שיותר גדול, אלא להפך, לחפש שהנסיון יהיה כמה שיותר קטן.

הקש בקישור לעיל לקריאת השיעור במלואו

שדות ירוקים בקדומיםעריכה

הפקת שמן זית כשרעריכה

הפקת שמן זית כשר

הפקת שמן זית כשר

הפקת שמן זית כשר בבית הבד בני-דרום

מצוות הדלקת נרות חנוכה במהותה אינה מצווה פרטית, המוטלת על היחיד לבדו, כי אם חובה הקשורה למשפחה, כלשון הגמרא (שבת כא ע"ב) "מצוות חנוכה נר איש וביתו". מכוח מצוות ההדלקה המוטלת על "איש וביתו" ניתן לקיים "פרסומי ניסא" כלפי רשות הרבים. הידור מצוה - ייחודו של נס פך השמן שהוא נעשה בשביל "הידור מצווה", שהרי מותר היה להדליק את המנורה בשמן טמא. לפיכך עם ישראל לדורותיו נהג להדר במצווה זו, אף שהיא מדברי סופרים. סעודות בימי החנוכה - הפוסקים דנים מהו מעמדן ההלכתי של הסעודות שמרבים בהם בימי החנוכה (שו"ע רמ"א סי' תרע סעי' ב, ונושאי כליהם). הב"ח (שם) מסביר מדוע בפורים ישנה מצווה מיוחדת של משתה ושמחה, ואילו בחנוכה אין מצווה כזו. הוא כותב שבפורים הגזרה הייתה איבוד הגוף, משום שנהנה הגוף מסעודתו של אותו רשע; ועשו תשובה בגופם, בתענית, לפיכך ההודאה היא בגוף, במשתה. לעומת זאת בחנוכה החטא היה רוחני, התרשלות בעבודת המקדש; הגזרה הייתה ביטול העבודה במקדש; וכששבו בתשובה על כך ושאפו לחזור לעבודה, נעשה להם נס פח השמן, והתאפשר להם לעבוד את עבודת המקדש בצורה פלאית. לפיכך גם ההודאה היא רוחנית, ואין מצווים על שמחת הגוף נמצינו למדים שבימי החנוכה צריך להלל ולהודות לרבש"ע על התשועה הרוחנית, על חידוש עבודת המקדש וחידוש היכולת לחיות חיי תורה; ועל תשועת ה' והניצחון במלחמה בידי החשמונאים וחזרת המלכות לישראל (שם ה"א-ה"ב). אולם מלכות בית חשמונאי לא הצטיינה מבחינה רוחנית ומוסרית, ואם כן על מה השמחה הגדולה, ההודאה וההלל?אלא הדבר בא ללמדנו כמה יש להודות לה' וכמה יש לשמוח בכל התקדמות רוחנית שהאומה מתקדמת, אף אם היא חלקית. יחד עם זאת לימדונו מתתיהו ובניו שכאשר יש באפשרותנו לפעול ולהיטיב את מצבה הרוחני של האומה, עלינו לעשות זאת, עלינו לשאוף ליותר, ואל לנו להסתפק בבינוניות רוחנית. "מי לה' אלי". נשתדל כולנו לשאוב כוחות רוחניים מאנשי בית חשמונאי, להרבות יותר בעסק התורה, לשאוף לחיות חיי תורה בפרט ובכלל, בשמחה וטוב לבב, ומתוך כך נזכה להרבות את אור התורה במלכות ישראל

Macon tora vehharetz

הוצאת מכון תורה והארץ

נשיאת קמע לשם ריפוי בשבתעריכה

(בעקבות לימוד הדף היומי)
כללי אתמחי גברא ואתמחי קמיעא היא סוגיה על כללי נשיאת קמע בעל סגולות לריפוי, ביום השבת, הנידונה במסכת שבת. פרשן התלמוד מנחם המאירי, מגדולי מפרשי התלמוד וחכמי פרובנס במאה ה-14, מבאר את טעם הדבר: אם עדיין לא הוכחו סגולות הקמע, הוא אינו "מומחה" (אמין, מצליחת מביא תועלת) והאדם אינו סומך עליו כל כך, חוששים שמא יורידו בשבת, יטלטלו ברשות הרבים וכך יחלל שבת. אך אם הקמע כבר "מומחה", האדם ישא אותו ואין חשש לחילול שבת.

הקמע או הכותב: "מומחה" - בתחילת הסוגיה מחדש רב פפא שאין צורך שיתמחו גם האדם וגם הקמיע, אלא די בכך שהאדם בלבד התמחה. התוספות (ד"ה אע"ג) כותבים שכל שכן שכאשר הקמיע התמחה ולא הכותב שמותר לצאת בקמיע כזה. הם מנמקים את דבריהם בכך שמהסוגיה עולה שקמיע מומחה עדיף מכותב מומחה. יש לדון אם כן כיצד קמיע הופך למומחה אף שכותבו אינו מומחה. מכון הלכה ברורה ובירור הלכה סוגיות בעיון ללימוד הדף היומי

הקמע: מומחה - אם כן, כיצד תבחן אמינותו של הקמע - אם יחשב ל"מומחה" או לא ? למדנו כי אם הריפוי בעזרת אותו הקמע התרחש לפחות שלוש פעמים וריפא לפחות שלושה בני אדם, אנו אומרים כי לקמע יש סגולה שכן ריפוי אינו מקרי - יש לכך "חזקה". ברם, אם הקמע ריפא פחות משלוש פעמים, אין תולים את הריפוי בקמיע אלא במקרה.

עם זאת קיימת הבחנה בין רש"י לתוספות:לפי רש"י הכוונה לכך שהוחזק הלחש שכתוב בתוך הקמיע ללחש שמרפא, ולכן גם אם יכתוב לחש זה אדם אחר - יחשב הקמיע למומחה, אך לפי התוספות הכוונה לכך שאותו קמיע שריפא כבר נחשב לקמיע שמועיל אבל לא קמיע אחר אף שכתוב בו את אותו הלחש.

הבית יוסף כותב שאין מדברי הרמב"ם ראיה האם הוא מפרש בעניין זה כרש"י או כתוספות, אולם בעל ערוך השולחן (סעיף ע"ה) סובר שהפירוש המסתבר יותר בדברי הרמב"ם שכותב "ואי זה הוא קמיע מומחה? זה שריפא לשלשה בני אדם" הוא שהלחש נחשב למומחה אף אם נכתב מחדש על ידי אדם שאינו מומחה, דהיינו כרש"י. השולחן ערוך כותב ש"אותה אגרת מומחה לכל אדם" וזה כשיטת התוספות שדווקא אותו קמיע נחשב למומחה ולא קמיע אחר שכתבו אדם שאינו מומחה, וכך כותב המשנה ברורה (סקפ"ט וסקצ"ג).מכון הלכה ברורה ובירור הלכה סוגיות בעיון ללימוד הדף היומי

רש"י ביאר כל לחש ריפא שלשה פעמים ואפילו אדם אחד, דהיינו: ריפא ושנה ושילש ממחלה בחולי אחד וכתבו זה הלחש וריפא ג' פעמים או לאדם אחד או לשלשה הקמע יוגדר כ"מומחה" - אבל רק הקמיע לבדו מומחה, בין אם נכתב על יד אדם זה או אם כתבום שלשה רופאים נעשה קמיע של לחש זה מומחה מיד כל אדם:

הכותב: מומחה - מתי כותב הקמע נחשב ל"מומחה" ואת כל הקמעות שלו ניתן לשאת בשבת: אם הקמעות שהוא כתב הביאו תועלת לפחות שלוש פעמים, כל פעם לאיש אחר ולמחלה אחרת. לעומת זאת, הקמע עצמו נחשב ל"מומחה" אם הועיל לשלושה אנשים. במקרה זה הסגולה היא של הקמע ולא של מחברו.

רש"י הבהיר מהי הגדרה ה"מומחה": הקמעות של "הרופא" - מיני לחש - נחשבות למומחה אם פעלו על ג' בני אדם על שלשה מיני חלאים ונעשו בעזרת ג' מיני קמיעין שאינן דומין זה לזה. וכך הגברא נעשה מומחה בכל קמיעים שיעשה לעולם, שהרי הומחה בשלשה מיני קמיעים. המקור לכך: בב"ק (דף לז.) נגח שור וחמור וגמל נעשה מועד לכל, אבל הקמיע אינו מומחה אם יכתוב רופא אחר אחד מהן:

ונסכם: שלשה קמיעין הללו נעשים מומחים מיד כל אדם שהרי ריפא כל אחד ג"פ ואין לומר מזל הרופא גורם דאין הדבר תלוי במזל הרופא אלא בחכמתו ואין לומר נמי החולה גרם שמתרפא על ידי קמיעין שהרי בשלשה אנשים הוחזק:

כתב יד של התנ"ך מספריית הוותיקןעריכה

בשנת תשס"ה השאיל הוותיקן למוזאון ישראל ארבע כתבי יד עתיקים מהספריה שלו, בינהם תנ"ך וספר תהילים. עוד באוסף היו משנה תורה לרמב"ם ו"ארבע טורים" (הבסיס לשולחן ערוך).
הזדמן לידי החוברת בה הוצגו כתבי היד.

ספר תנ"ך ששרד בשלמותו וספר תהילים, שניהם בני המאה ה-13 מייצגים קבוצת כתבי יד מהמוקדמים ששרדו. הם מעוטרים ברוח תקופתם באיורים זעירים של גרוטסקות, בעלי חיים דמיוניים ואמתיים ודרקונים משולבים בתוך מסגרות עשירות בצבעים ובתוספת זהב.

בנוסף, מגיעים מהוותיקן ספר תנ"ך ששרד בשלמותו וספר תהילים , שניהם בני המאה ה-13. שניהם מעוטרים ברוח תקופתם באיורים זעירים של גרוטסקות , בעלי חיים דימיוניים ואמיתיים משולביםבתוך מסגרות עשירות בצבעים ובתוספת זהב.

אוצרות אלה שהועתקו ואוירו באיטליה מייצגים שתי תקופות נבדלות וחשובות בתולדות כתבי ביד העבריים המאוירים מתקופת ימי הביניים והרנסנס.

כתבי היד הללו הם רק חלקיק מאלפי כתבי יד יהודיים שמוחבאים במרתפי הוותיקן. בעבר בקשה ממשלת ישראל מהוותיקן רשות לצלם את הכתבים אך נענתה בסירוב. יש לציין שכתבים רבים נקנו על ידי נציגי הוותיקן ברחבי העולם לאורך מאות שנים אך חלק מהכתבים נשדדו מקהילות יהודיות שהושמדו בעקבות פרעות , חלקם הגיעו לאחר מסעות הצלבנים וההרס שזרעו מדרכם וחלק מהכתבים הגיעו לאחר מלחמת העולם השניה.

המקור : global-report

סיורי חנוכה של מדרשת הרי גופנאעריכה

פרוספקט חנוכה אה

יפו נכבשה שלוש פעמים על-ידי החשמונאיםעריכה

Maccabi (7) 583x600

מרד המכבים איור בכתב יד מהמאה ה-13

אילן שחורי באתר תיור ישראל כתב:
מפתיע לדעת עובדה שלא כל כך ידועה שביפו ניהלו החשמונאים 3 מערכות של קרבות, במהלך של כ-20 שנה עד שהשתלטו לחלוטין על העיר וצרפו אותה למדינת החשמונאים.

בפעם הראשונה נלחם ביפו יהודה המכבי, ממש עם תחילת מרד החשמונאים בשנת 163 לפני הספירה. יהודה המכבי ועמו צבא רב, פשט על יפו, השמיד את הנמל והספינות שבו.

הוא הגיע בלילה ובפעולה מבריקה הצליח להצית את הנמל ולטבוח עשרות יוונים. ספר המכבים מספר, כי פעילות מלחמתית זו של יהודה המכבי, היתה בתגובה לכך, שההלניסטים הטביעו כמה מאות מיהודי יפו בים. היהודים בעיר לא השתתפו במרד וספר החשמונאים מספר כי ההלניסטים התנכלו ליהודים ובעורמה הובילו אותם לים על סירות והטביעו 200 מהם.

הכיבוש השני של יפו, התרחש כבר לאחר מותו של יהודה המכבי וזאת ארע על ידי יורשו, אחיו יהונתן הוופסי בשנת 147 לפני הספירה. יהונתן, כבש את מידי אפולוניוס שר הצבא של סוריה הסלווקית ונעזר בכיבוש זה באחיו שמעון.

הכיבוש השלישי והאחרון, היה , ב-142 לפנה"ס והוא נחשב לדרמטי ביותר- שמעון התרסי אז המנהיג החדש של החשמונאים, שב לעיר כאחד המטרות הראשונות שלו עם עלייתו לשלטון. הוא כובש אותה לחלוטין ומושיב בה יהודים. אז יפו הופכת גם למשך כ-130 שנה לחלק מהמדינה החשמונאית והייתה לנמל חשוב בממלכת החשמונאים, כנמל היהודי הראשי, ששימשה רבות אלכסנדר ינאי ואשתו שלומציון המלכה שהרחיבו את שטח ממלכת החשמונאים.


יפו היתה בתקופת מרד החשמונאים ולאחר מכן במדינת החשמונאים מוקד שלטוני חשוב ביותר.

מי כיסח 2 מטר מגובה קדומיםעריכה

PikiWiki Israel 4335 Triangulation Point - Holikat

נקודת טריאנגולציה בגבעת המשלט חוליקאת
צילם:אוריאל פלמון

השבוע החלו עבודות הפיתוח בגבעת רש"י. הגיעו מודדים ורשמו על אבן את גובה הגבעה : 509 מטר - מעל פני הים. לנו ידוע שהגובה הוא 510 מטר ולכן הגבעה כונתה רש"י, בהתאם לגימטריה. יאיר גרינולד מקרני שומרון, שותף במשרד המדידות יחד עם חברנו, יצחק טילס, שנאחל לו רפואה שלמה מסר לי שגובה הגבעה, באתר בו ממוקמת הבריכה, הוא 511 מטר על פני הים. ובכן, לאן נעלמו 2 מטר ?

יאיר מסר לי מידע אקטואלי נוסף, היום המדידות נעשות בעזרת גיפי אס כאן תוכלו לראות את רשימת התחנות הקבועות

בעבר נקבע הגובה של האתרים בשיטת הטריאנגולציה ( טריגים) על השיטה בויקיפדיה העברית. בקרבת קדומים היו נקודות כאלה : מתחת לבריכה בגבעת רש"י (ה-511 מטר), מתחת לבית משה זר, בכניסה לכפר לקף, בעמנואל בין בתי בני- ביתך, ליד בית הכנסת בקרני שומרון, בכפר הערבי א-תל (נשקף יפה צפון-מזרח מקדומים) ועוד

כלה ואלמנה בעיר לא קסומהעריכה

(ברשות זאב גלילי - ממדורו:הגיון בשגעון - הטור המקוון של זאב גלילי)

1חיה-קירשנבוים-מימין-בשער-בית-ספר-אליאנס

חיה קירשנבוים [מימין] בשער בית ספר אליאנס

ירח דבש של שלושה ימים - אביר החלומות התגשם בדמותו של דוד גלעדי. צעיר יפה תואר, שעלה כחלוץ מהונגריה, שם למד בישיבה. כאן הפך רחמנא לצלן לציוני, למד במוסד להכשרת מורים של המזרחי הפסול מדאורייתא. ולא עוד אלא שלפני גיוסו למשטרה עבר אימוני נשק בקיבוץ אפיקים, מקום בו אוכלים נבלות וטרפות. הוריה של חיה פסלו אותו על הסף. חיה החליטה ליצור עובדה ולאלץ את הוריה להסכים להשיאה לבחיר לבה.

באחד הימים הלכו היא ודוד שלובי זרוע ["אנגאז'ה" בלשון אותם ימים] ברחוב הראשי של צפת. זה הספיק כדי להפוך את הבת ל"פסולת חיתון" לכל תלמיד ישיבה הגון, ואילץ את ההורים לחתן על כורחם את זוג הנאהבים.

לאחר החתונה הסתגרו בני הזוג בחדרם שלושה ימים, בהם לא פתחו את דלת חדרם. לא כדי להכניס לחדרם את הקפה והמאפים שהונחו ליד דלת החדר. ביום הרביעי יצא דוד לתחנת המשטרה ובדרך נורה בידי מרצח ערבי ונפצע פצעי מוות.

זהו הרקע העובדתי לספר "כלה" שכתבה אורה אחימאיר, בתה של גיבורת הספר.

זאב גלילי כתב :"חזרה אל ימי ילדותי" - קראתי את הספר "כלה" בנשימה אחת, יום ולילה ללא שינה. הוא החזיר אותי אל הסמטאות האפלות בהן צעדתי ובידי פנס רוח ["לאמטערן"] בדרכי מן ה"חדר" לבית הוריי. אל הריחות הנפלאים של התבשילים והמאפים, בצד צחנת הפגרים הנודפת מן החורבות. אל היופי הפנימי והחום האנושי של תושבי העיר, בצד רשעותם של "העורבים השחורים", העקרבים והנחשים, שהרעילו את צפת במאה השנים שקדמו לאירועים המתוארים בספר.

סגולות טעם הלימון בעשבי תבלין כגון עשב לימון, לואיזה ומליסהעריכה

התקבל במייל, ללא אחריות לתוכן

YosriNov04Pokok Serai

עשב הלימון - הקש כאן לקריאת פרטים נוספים
צילמה:henna ויקישיתוף

Aloysia triphylla1

לואיזה לפרטים נוספים הקש כאן - צילם: Kurt Stüber ויקישיתוף

"המחקר עשוי להסביר חלק מהסגולות הרפואיות המיוחסות לצימחי תבלין אלו" - החומר המעניק את הארומה של טעם הלימון בעשבי תבלין כגון עשב לימון, לואיזה ומליסה, הקרוי ציטראל (Citral), הורג תאים סרטניים במבחנה ולא פוגע בתאים נורמליים.כך עולה ממחקר חדש של קבוצת חוקרים בפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן גוריון, בראשותם של ד"ר רבקה אופיר ופרופסור יעקב וינשטין וד"ר נתיב דודאי מהמחלקה לצמחים ארומטיים במרכז נווה-יער. ממצאי המחקר, בו השתתפו גם הטכנאים מרגלית קרופ וטטיאנה רבינסקי, מהאוניברסיטה פורסם בימים אלה בעיתון המדעי Planta medica , העוסק בחקר צמחי מרפא וחומרים טבעיים המופקים מצמחים.

החוקרים מצאו שהציטראל גורם לתאי הסרטן ל"התאבד" במנגנון הנקרא מוות תאי מתוכנן (אפופטוסיס ובאנגלית -programmed cell death). ריכוז הציטראל הדרוש להרג התאים הסרטניים הוא נמוך, ונמצא במשקה שהוסף לו גרם אחד של עשב לימון. מחקר זה עשוי להסביר חלק מהסגולות הרפואיות המיוחסות לצמחי תבלין אלו.

הרפואה הקונבנציונאלית מכירה תרופות רבות שמקורם בצמחים לדוגמא תרופת האספירין והתרופה האנטי סרטנית טקסול. הרפואה העממית מייחסת לצמחים רבים, בעיקר צמחי תבלין, סגולות מרפא. לצמחי תבלין רבים בעלי ריח לימוני כמו עשב הלימון, לואיזה ומליסה מיוחסות סגולות רפואיות. החומר המצוי בצמחים אלו ומעניק את הארומה והריח הלימוני נקרא, כאמור, ציטראל

החוקרים בדקו את השפעת הציטראל על תאים סרטניים הוסיפו אותו לתאים סרטניים ותאים נורמלים שגדלו בתרבית בתוך מבחנות. החומר הוסף בריכוז הדומה לזה הנמצא בכוס תה רגיל שניתן להכינו באופן הבא: חליטת גרם אחד של עשב לימון בכוס מים חמים. נמצא שהציטראל הורג תאים סרטניים במבחנה ולא פוגע בתאים נורמליים.

החוקרים בדקו את מנגנון ההרג של התאים הסרטניים. ממצאי המחקר מלמדים כי הציטראל מפעיל בתוך התא הסרטני מנגנון של הרס תאי עצמי שגורם לתא לפרק את את הכרומוזומים הנמצאים בגרעין התא ולמוות של התאים הסרטניים. "בכל תא בגופנו" מסביר פרופ' וינשטין "יש תוכנית גנטית של מות עצמי; כאשר תוכנית זו משתבשת, התאים מתחלקים ללא בקרה והופכים לתאים סרטניים. מנגנון זה מופעל בדרך כלל כאשר תא נורמלי מגלה שמערכות הבקרה שלו אינן מתפקדות כראוי כמו למשל, כאשר התא מזהה תקלה בהכפלת החומר הגנטי שנמצא בגרעין. מחקר זה עשוי, כאמור, להסביר חלק מהסגולות הרפואיות המיוחסות לצימחי תבלין אלו".


לפרטים נוספים ניתן לפנות לפרופ' יעקב וינשטיין: 6477626-08. טלפון סלולרי: 3912533-052.

יום עיון על גידול גפנים בהרעריכה

גידול ענבים יום עיון

יום העיון מיועד לחקלאים ותיקים כחדשים וכן לכל המתעניינים בתחום

  • * הכניסה חופשית, אך יש צורך בהרשמה מראש * *

הרשמה במייל: mophahar@gmail.com

כנס הסְפר והמִדְבר בארץ ישראלעריכה

מרכז סיור ולימוד סוסיא ומו"פ אזורי יהודה מזמינים את ציבור החוקרים והמתעניינים לכנס השנתי השמיני בנושא הסְפר והמִדְבר בארץ ישראל שיערך ביום ראשון, ג' טבת התשע"ג, נר שמיני של חנוכה, 16/12/12 במרכז סיור ולימוד סוסיא.

כנס-הספר-והמדבר-בארץ-ישראל

הסעות (ללא תשלום , בהרשמה מראש , מספר המקומות מוגבל ) 07:00 – תל אביב, מסוף ארלוזורוב, סבידור , 08:00 – ירושלים, רחבת "בניני האומה "

ביקור במרכז המבקרים בבנק ישראלעריכה

(כדאי אם ירד גשם)

מרכז המבקרים

מרכז המבקרים

מרכז המבקרים בנק ישראל

איך שילמו לפני המצאת המטבעות? מהי סדרת השטרות הראשונה שהונפקה בישראל? מהו תפקידו העיקרי של נגיד בנק ישראל? מהן אינפלציה ויציבות מחירים?
בנק ישראל מזמין אתכם לבוא בחנוכה למרכז המבקרים ולגלות את התשובות
נסייר בתערוכה בנושא תולדות המטבע בארץ, ונראה כיצד המטבעות והשטרות משקפים את מורשת העם והמדינה.
נעצור בתחנות אינטראקטיביות ונלמד – דרך משחק – על תפקידיו של בנק ישראל.
נצפה בסרטים המתארים את התפתחותם של אמצעי התשלום ואת תפקידו העיקרי של בנק ישראל – שמירה על יציבות המחירים.
נכיר את תרומתו של בנק ישראל לכלכלת המדינה.
מועדי הביקור בחנוכה:
בימים ראשון עד חמישי (כ"ה בכסלו, 9.12.12, עד כ"ט בכסלו, 13.12.12) וביום ראשון (ג' בטבת, 16.12.11) ייערכו ארבעה סיורים בשעות:
9:30–11:00
11:00–12:30
12:30–14:00
14:00–15:30
ביום שישי (א' בכסלו, 14.12.12) ייערכו שני סיורים בשעות:
9:30–11:00
11:00–12:30
הסיור מתאים למבוגרים ולילדים בני שמונה ומעלה.
הסיור אינו כרוך בתשלום, אך הוא מותנה בהרשמה מראש. מספר המקומות מוגבל, ומומלץ להקדים ולהירשם.
לבירורים:דואר אלקטרוני: mevakrim@boi.org.il

מראות שנת 1936 בארץ ישראלעריכה

בויקי-קדומים ל"פרשת וישלח" הצגתי לכן פרטים וסרטון עצמאות לערביי ארץ ישראל

המרד הפלסטיני 1936-1939

המרד הפלסטיני 1936-1939

המרד הפלסטיני 1936-1939

וכך נכתב בפתיח - העצמאות לערביי ארץ ישראל על רקע "המרד הפלסטיני 1936-1939" נדונו נבחנו מחדש בהרצאתו של ד"ר מוסטפא כבהא מאוניברסיטת חיפה במסגרת שידורי YouTube של האוניברסיטה הפתוחה. "המרד הגדול" - כפי שנקרא בפי ערביי ארץ ישראל או "מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט"- כפי שכונו על-ידי היישוב היהודי, היו אירוע היסטורי מעצב בתולדות העם הפלשתיני בעת החדשה. הוא הפגין ליכוד של התושבים הערביים - יכולת ללכת ביחד - אך גם הראה את ההחמצות הסדרתיות שלהם בכך שנמנע מהם הזדמנות פז להגשים את מטרותיהם באמצעות ההסכמה לקבלת "הספר הלבן", וזאת למרות שדוכאו צבאית - עד עצם היום הזה !

קבלתי במייל מצגת עם 77 תמונות מאותה שנה בעריכת דובה פריברמן. אציג אחדות מהן על מנת להמחיש את המצב בארץ ישראל באותה שנה. בהערת אגב, האירועים בתמונות אינם מוזכרים בהרצאה !

התמונות אוסף מטסון - מחלקת הצילום של המושבה האמריקאית


אולי הפתרון לבעיית ארץ ישראלעריכה

מקורם של הפלשתינאים מעם ישראל

מקורם של הפלשתינאים מעם ישראל

מקורם של הפלשתינאים מעם ישראל

חלק ניכר של ערביי ארץ-ישראל הוא "אנוסים" - במקור היו יהודים. דוד בן-גוריון סבר כי "דם-יהודי" זורם בעורקם. צבי מסיני, איש היי-טייק, עוסק באיתור ערבים, צאצאי היהודים, בהר חברון - למשל חמולת "מחמארה" ביאטה (שם השבט שפירושו:עושה היין - שבוודאי לא ניתן ליחס למוסלמים). קיים גם שבט הסווארטה, להם מנהגי קבורה דומים ליהודים. בסרט ראויינו זקנות הזוכרות מנהגים כמו: ברית מילה ביום השמיני, מנהג החליצה והדלקת נרות ביום ששי בערב. אפילו גילו צאצאים למשפחת בר-כוזיבא (בר-כוכבא).

בבית הספר לרפואה בירושלים, פרופ' אריאלה אופנהיים, מצאה דמיון בין הרכב הגאנום האנושי של היהודים ושל ערביי ארץ ישראל. היא מצא אפילו דמיון רב יותר בין האשכנזים לבין ערביי ארץישראל לעומת יהודים יוצאי ספרד. נמצא בקרב הערבים גם גאנום המיוחס לכהנים.

הנה הכיתוב לסרטון: כתבתו של ניסים מוסק ששודרה ביומן בערוץ אחד במאי 2009. לפי שורה של מחקרים גנטיים, מחקר אנרתופולוגי, מחקר היסטורי-דמוגרפי ומחקר גיאורפי-היסטורי, בין 80% ל-90% מהפלשתינאים ממערב לירדן הם ממוצא של עם ישראל. For English subtitles: http://www.youtube.com/watch?v=t3q6OKG4zAE כל המעוניין להקים שתי מדינות או מדינה אחת לשני עמים לא יצליח בכך ורק יביא על תושבי הארץ צרות חדשות וקשות מאלו של העבר. זאת מהסיבה הפשוטה שאין כאן שני עמים ולא ניתן יותר להנציח את הטעות באשר לזהות צאצאיהם של אנוסי ארץ ישראל. רק פתרון אחד, הפתרון הצודק עבור שני הצדדים, יתברר בסופו של דבר כמציאותי - שיבת הפלשתינאים בתהליך השבה הדרגתי לעם ישראל, ללא כפייה דתית, והקמת מדינה אחת לעם אחד - עם ישראל, בארץ ישראל המערבית השלמה. מוצא הפלשתינאים הוא המוצא מסכסוך הדמים ומהמבוי הסתום המדיני. לפרטים נוספים - אתר ההתחברות : http://www.the-engagement.org

סירטונים נבחריםעריכה

Carmen de Bizet par ZIC ZAZOU pour la Grande Battle

Carmen de Bizet par ZIC ZAZOU pour la Grande Battle

קטע "כרמן" מבוצע בעזרת כלי מלאכה

Atlanterhavsveien 27

Atlanterhavsveien 27. desember 2011

נסיעה ב"דרך פנורמית" בנורבגיה לאורך חוף האוקיאנוס

תמונות מהכביש הנורבגי הנ"ל

הוראות ביקור בבנימין, יהודה ושומרון בחנוכהעריכה

צה"ל אישר מספר טיולים מאורגנים בחנוכה בתוך העיר יריחו הנמצאת בשליטת הרשות הפלסטינית. כמו כן אושרה באופן יוצא דופן כניסה חופשית של מטיילים ישראלים ברכבים פרטיים לסבסטיה (העיר שומרון העתיקה) לראשונה מזה שנים. בנוסף, אישר צה"ל טיול מאורגן לקבר יוסף שבשכם, גם הוא בשטח שבשליטת הרשות הפלסטינית.

יריחועריכה

את חג החנוכה אנו חוגגים לזכר מרד המכבים - מרד מוצלח של היהודים ביוונים בתקופת בית שני, שבעקבותיו קמה ממלכת החשמונאים - ממלכה יהודית עצמאית בארץ ישראל.

ארמונות החורף של מלכי החשמונאים נמצאים בעיר יריחו שבשליטת הרשות הפלסטינית ועל מנת לבקר בהם נדרש אישור מיוחד וליווי של צה"ל. עמותת תרבות ומורשת יריחו מוציאה טיול לארמונות החשמונאים ולמערות הקבורה של החשמונאים ביום ראשון ה-9.12. כמו כן, אישר צה"ל לעמותה להוציא שני טיולים לבתי הכנסת העתיקים של יריחו ולתל יריחו, הנמצאים בשטח A שבשליטת הרשות הפלסטינית (יום רביעי 12.12 ויום ראשון 16.12). פרטים על הטיולים המאורגנים ליריחו

סבסטיהעריכה

נוסף על כך, אישר צה"ל באופן יוצא דופן כניסה חופשית של מטיילים ישראלים לסבסטיה ברכבים פרטיים בימים ראשון, שני, שלישי כ"ה-כ"ז כסליו 9-11/12/12. בסבסטיה נמצא בתל שומרון, שרידי העיר שומרון מתקופת בית ראשון - בירת ממלכת ישראל בתקופת מלוכת עמרי ואחאב. כמו כן ניתן לראות שרידים מרשימים של העיר ההרודיאנית מתקופת בית שני. פרטים על סבסטיה כולל הוראות הגעה

קבר יוסףעריכה

מדרשת חלקת השדה מוציאה טיול מאורגן להר גריזים, הר עיבל וקבר יוסף. קבר יוסף נמצא בלב מחנה הפליטים בלאטה שבשכם, בתוך שטח הרשות הפלסטינית, ומאז פרוץ האינתיפאדה השנייה ביקור של ישראלים בו הוא אירוע נדיר. פרטים על נקודת המפגש ושעות הביקור בקבר יוסף לא פורסמו ויימסרו לנרשמים. פרטים על הכניסה לקבר יוסף

יהודה ובנימיןעריכה

אתרי קרבות מרד המכבים, כמו גם האזור שעליו הקימו המכבים את הממלכה החשמונאית - נמצאים בהרי יהודה ובנימין. רוב הטיולים המאורגנים לכבוד חג החנוכה המפרסמים עצמם כטיולים "בעקבות המכבים" נערכים מחוץ ליהודה ושומרון (בחבל מודיעין) והרחק מאתרי הקרבות על אף שמרביתם נמצאים בקרבת התנחלויות ועל מנת לבקר בהם לא נדרש אישור מיוחד.

בית ספר שדה כפר עציון מוציא טיול לרוכבי אופניים באתרי הקרבות בגוש עציון. כמו כן, במספר אתרי טיולים באינטרנט מפורסמים מסלולים העוקבים אחרי המרד.

פרטים על טיול האופניים באתרי קרבות מרד המכבים בגוש עציון: http://www.k-etzion.co.il/Index.asp?ArticleID=203&CategoryID=67&Page=1

הצעה לטיול עצמאי "בעקבות המכבים" בגוש עציו ובנימין: http://www.htour.co.il/independent/mslwlym/tywl-bqbwt-mrd-hmkbym

ארץ בנימיןעריכה

Hanukaolambinyamins s(1)

חברוןעריכה

Kiriar arba hanuca

שידורי חנוכה מהתפוצותעריכה

קהילות מדליקות

משה אלפי, הפיר ויצר סדרה לכבוד חג החנוכה, אשר תעלה לשידור בערוץ הראשון החל ממוצ"ש- נר ראשון של החג. הסדרה "קהילות מדליקות" מאפשרת לצופה הזדמנות להקשיב לאופן התמודדות שונה מהמוכר לנו בישראל למשמעות "להיות יהודי". הסדרה מעלה על סדר היום של הצופה כי קהילות יהודיות רבות בעולם מתפקדות ויוצרות צורות נוספות של יהדות. בסיומו של בכל פרק מדליקה קהילה אחרת נר אחד מנרות חנוכה יחד עם כל עם ישראל סביב כדור הארץ כולו.

ויקי-קדומים לשנת תשע"געריכה


שגיאת ציטוט: קיימים תגי <ref>, אך לא נמצא תג <references/>