FANDOM


בשולי השביתה של המועצה המקומית

המפה נטענת...
המפה נטענת...

הכניסה הראשית לקדומים בדרך המים שביצועה מתעכב

מרכז קדומים, המצפה ל:Piazza, חנייה, גן ארכיאולוגי, קפה-בר, פיצרייה-גלידרייה, מעדנייה איכותית ופלאפל

ראשי המועצה המקומית בקדומים הכריזה על יום שביתה. הם הצטרפו לרשויות המקומיות. האם צעדם יביא תועלת לתושבי קדומים, אני מסופק ?

האוצר החליט על צמצום התמיכה ברשויות המקומיות. ראשי המשק בדעה שיש לשמור על כלכלה יציבה ומעמדו של השקל בעולם מעיד כי הם מצליחים. ספק רב אם מלבד "מס שפתיים" יצא מכך משהו לקדומים, בדיוק כמו ההכרזה על צרוף הישוב ל"אזור עדיפות לאומי" שלא הניב עד היום דבר.

כלכלת הרשות המקומיתעריכה

הייתי כלכלן בבנק לאומי. כאשר עירית הרצליה הוכרזה כ"פושטת רגל", בדקנו את כלכלת הרשויות המקומיות. המסקנות של אז, תקפות גם להיום.

  1. טווח הראייה של הרשות המקומית הוא זמן כהונתה. לכן, כל התחייבות שמועד פירעונה מעבר לזמנה ברוכה. כך קורה שמועצה חדשה אינה יכולה לבצע דבר, מלבד תשלום משכורת ופירעון הריבית - על תשלום הקרן - כמעט ולא חושבים.
  2. הרשות מקומית מנוהלת על-ידי נבחרים, אשר הכישרון שלהם לקדם את פיתוחו של הישוב באופן אפקטיבי אינו בהכרח מוצלח.
  3. יש ישובים ויש ישובים. למרות המגבלות לעיל יש רשויות המצליחות בטיפוח איכות החיים של התושבים.

מה ניתן לעשותעריכה

שוב מניסיוני במחלקת הייעול בבנק לאומי. פעולות ייעול אינן מביאות לתוצאות ברות-משמעות, מלבד בטווח המיידי. הפתרון היחידי הוא באיכות הניהול. רק החלפת הניהול גורם לשינוי בביצועיים.

ברשות המקומית יש נבחרים. הם קבלו את אימון הציבור ואין מקום לשינויים תכופים, הם התגלו כהרי-אסון. בתום הקדנציה ייקבע אם הצליחו או לא. בינתיים, עומדת לפניהם האפשרות לבחור מנהל מקצועי למועצה אשר יינתנו סמכויות ביצוע, כפוף להנחיות כלליות של הנהלת המועצה: יצליח – יישאר בתפקיד ולא ייבחר אחר במקומו.

שוב מנסיוני, יש יתרון עצום לשמיעת דעות מגורמים רבים ככל האפשר ובפורומים אחדים. עצה אחת טובה יכולה לגרום לשיפור משמעותי.

אנא ראו באתר המועצה המקומית: מתי התכנסה המועצה המקומית וראו גם את המועד של דו"ח ועדת בקורת - בלי ליבון פומבי של דברים לא ניתן לקדם נושאים. http://www.kedumim.org.il/Hebrew.aspx?type=6&subType=11

בקיצור, לקידום רווחת תושבי הישוב אין צורך בשביתות סרק. תכנון נבון של עבודת המועצה ישפר את ביצועיה. משימות לא חסרות - ראו לעיל. בהצלחה.