FANDOM


Kdumim

מאתר האינטרנט של קדומים

עלון אינטרנטי לנושאים אקטואליים בתחומי:מסורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל

קוראים נכבדים !
נשמח להערות על העלון, נודה לכם אם תכתבו אותן בסוף העלון בפרק המכונה: הערה, לאחר הכתיבה הקישו "פרסם תגובה"
כמובן, אגיב על כך אם יהיה לי מה לומר.
בכל מקרה, טוב שהקוראים יידעו שבערך יש פרטים הטעונים השלמה והבהרה.

כל הפרטים הנכללים בדף זה, כמו בשאר הדפים, נועדו ללימוד ולמחקר - אין לעשות בהם שימוש מסחרי.
אם מישהו סבור שיש בכך פגיעה בזכויות יוצרים - הוסיפו הערה על כך מטה והתוכן יימחק מייד

מות בכור פרעה

מות בכרו פרעה מתוך הסרט של ססיל דה-מייל הסרט עם כיתוביות בעברית - כמעט 4 שעות

בפרשת בא הגיע עת יציאת בני ישראל מארץ מצרים. "מכת הבכורות" היה השלב האחרון, אשר הביא לתודעת פרעה את ההכרה כי עליו לשלוח את בני ישראל. הרב אביגדר הלוי נבנצל העלה בשיחתו לפרשת השבוע לפרת בא בשנת תשס"ח שאלה מענינת:כיצד בדיוק התרחשה מכת הבכורות שנאמר:"וְעָבַרְתִּי בְאֶרֶץ-מִצְרַיִם, בַּלַּיְלָה הַזֶּה, וְהִכֵּיתִי כָל-בְּכוֹר בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם" _י"ב,י"ב) מבאר רש"י:ועברתי - כמלך העובר ממקום למקום, ובהעברה אחת וברגע אחד כולן לוקין:

שואל המהרי"ל דיסקין זצ"ל: הרי דברי רש"י סותרים לכאורה מרישא לסיפא:"כמלך העובר ממקום למקום", משמע שהבכורות לקו בזה אחר זה. תחילה במקום זה ואח"כ במקום זה. ומצד שני אומר רש"י :"וברגע אחד כולם לוקים", משמע שכולם לקו בבת אחת.

אומר המהרי"ל דיסקין:אין כאן סתירה, כולם לקו ברגע אחד. באיזה רגע ? בחצות הלילה. אבל חצות הלילה הרי אינו חל ברגע אחד ממש בכל ארץ מצרים, שהרי חצות הלילה הוא אמצע הזמן שבין צאת הכוכבים לעלות השחר (לםפי שיטת "מגן אברהם" או בין השקיעה לזריחה (לשיטת הגר"א), כיוון שהשקיעה והזריחה אינם שוות בכל מקום, ממילא מוכרח להיות שהקב"ה עבר כביכול ממקום למקום, ובכל מקום הכה את הבכורות בחצות הלילה של אותו מקום, אבל כולם לקו ברגע אחד, ברגע של חצות הלילה.

כך גם אפשר להסביר את הפסוק:"וַיָּקָם פַּרְעֹה לַיְלָה, הוּא וְכָל-עֲבָדָיו וְכָל-מִצְרַיִם, וַתְּהִי צְעָקָה גְדֹלָה, בְּמִצְרָיִם: כִּי-אֵין בַּיִת, אֲשֶׁר אֵין-שָׁם מֵת"(ל). לכאורה קשה על סדר הפסוק:הרי מחמת מה התעורר פרעה באמצע הלילה  ? - מחמת הצעקה הגדולה שהיתה במצרים. ואם כן סדר הדברים היה צריך להיות הפוך:"וַתְּהִי צְעָקָה " ורק אחר-כך "וַיָּקָם פַּרְעֹה לַיְלָה". אבל לפי ההסבר שנתתנו הפסוק מיושב. כאשר הנשמעה הצעקה בארמון פרעה, ממנה התעורר, עדין לא היתה הצעקה בכל ארץ מצרים, כי היו מקומות שעדין לא הגיע שעת חצות לכן תחילה "וַיָּקָם פַּרְעֹה לַיְלָה, הוּא וְכָל-עֲבָדָיו" היינו שמכת הבכורות הגיע לאזור של פרעה, ורק אחר כך קמו:"וְכָל-מִצְרַיִם, וַתְּהִי צְעָקָה גְדֹלָה, בְּמִצְרָיִם" - כולה.

במאי הקולנוע ססיל ב. דה מיל הפיק בשנת 1956 את הסרט עשרת הדיברות (באנגלית: The Ten Commandments) ובו הצליח להמחיש את תהליך ההוצאה לפועל של מכת הבכורות לפי הפירוש לעיל.(ראו קישור לסרט - לעיל)

עוד על פרשת השבוע פרשת בא ראו כאן


משה רבינו: נולד כזה או הגיע מאמציו עריכה

Michelangelo Mose 2007

פסל משה רבינו מאת הפסל מיכאל אנג'לו - הצבת פסלו ברומא השנת 1513 עוררה התרגשות רבה בקרב יהדות רומא - באותה עת הגיע לעיר שלמה מלכו, ויש הטוענים כי שימש מודל לפסל המקור:ויקישיתוף, צילם:Ulrich Mayring

(בעקבות שיעורו של נועם ויץ במשכן בנימין ליד ישיבת קדומים)

כתב בספר תפארת ישראל על המשניות סוף מסכת קידושין, שכאשר הוציא משה רבינו את ישראל ממצרים, תמה עליו מלך אחד מאחת האומות היאך על ידו נעשו ניסים ונפלאות כאלה מי הוא זה ואיזה הוא שזכה להוריד תורה לעם ישראל ולשהות במחיצתו של בורא עולם מאה ועשרים יום. להלחם עם מלכים אדירים ולירש את ארצם, וכו'. שלח המלך את האומן הגדול ביותר לציור שיילך ויצייר את דיוקנו של משה רבינו, לאחר מכן הראה את הציור לאיצטגיניו המכירים בחכמת הפרצוף כדי שינתחו את אישיותו של האיש הנ"ל. אמרו כל חרטומיו פה אחד אדם זה הוא אכזר מאין כמוהו, וכעסן, נואף ורוצח ובעל תאוות גדולות. המלך לא האמין למשמע אוזניו, הלך לצייר ושאל אותו אתה בטוח שזה דמות דיוקנו של משה? האם לא החסרת אף פרט? נשבע לו הצייר שהתמונה שצייר משקפת נאמנה את המציאות. הלך המלך לחרטומים ואמר להם אתם בטוחים בניתוח אישיותו של האיש? אמרו לו ללא צל של ספק. המלך הנדהם החליט שהוא הולך בעצמו לעמוד על טבעו של משה רבינו, לקח את הציור וראה שהוא תואם להפליא את המציאות. אמר המלך למשה: הנה איש האלוקים, קודם שראיתיך חשבתי שהצייר שלי שגה במלאכתו ואילו כעת אני רואה שהחכמים שלי טעו באבחנתם. אמר לו משה רבינו גם הצייר וגם החכמים צדקו בדבריהם, אלא דע לך כי לולא הייתי בטבעי באמת כפי ששמעת על מידותיי לא טוב הייתי מחיות השדה. אמנם אודה ולא אבוש כי אני התחזקתי בכל כוחותיי וכבשתי אותם בבחירתי, ובעבור זה יקרתי ונכבדתי בשמיים ובארץ. ע"כ המעשה!

וב"אי"ה" ברכות מצאנו גישה האמור כי נולד כזה:
ומשה תלה בזכות אחרים, מפני שנולד בתכונות טובות וקדושות ומהורים קדושים וחסידים, ושלשלת הקדושה מאבות עולם לא נפסקה. תלו לו בזכות עצמו, כי היתה מעלתו ביתר שאת באין ערוך מהכנתו. ומה שאמרו אחרים על משרע"ה ההיפוך, כבר נדחו מ דברי חז"ל ומפשט הכתוב "ותרא אותו כי טוב הוא" , ומן השכל הישר, שבודאי המעולה מכל נוצר הוכן בסגולה עליונה מטבעו, אלא שהוסיף רב שלמות הרבה יותר עוד מההכנה הטבעית. (א' קמ"ד)

המשמעות הרוחנית של חודש שבטעריכה

Mazal deli

(לקראת ראש החודש הבא עלינו לטובה)
הרב דוד דב לבנון באתר ישיבה כתב
ראש חודש שבט מיוחד בהיותו ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, ובית הלל אומרים: בחמשה עשר בו (ראש השנה דף ב עמוד א). לפי דברי הראשונים, הריצב"א שהובא בהגהות מימוניות, הוקשו כל ראשי השנים כאחד ונחשבים ליו"ט. ומובא בספרים שיום זה הוא כראש השנה, שמסוגל לתפילה על פירות האילן, ובכללן "הפירות" של האדם, אלו בניו ובני בניו שיעסקו בתורה ובמעשים טובים ויצליחו לגדול בטעם ובריח טוב.

זמן זה שהטבע מתעורר לחיים, וכל מה שגלום באדמה ובאילנות פורץ החוצה, הוא כעין לידה חדשה של הארץ, וכן הגאולה משולה ללידה חדשה, הנביא יחזקאל (פרק טז) אומר: "וּמוֹלְדוֹתַיִךְ בְּיוֹם הוּלֶּדֶת אֹתָךְ לֹא כָרַּת שָׁרֵּךְ וּבְמַיִם לֹא רֻחַצְתְּ לְמִשְׁעִי וְהָמְלֵחַ לֹא הֻמְלַחַתְּ וְהָחְתֵּל לֹא חֻתָּלְתְּ: לֹא חָסָה עָלַיִךְ עַיִן לַעֲשׂוֹת לָךְ אַחַת מֵאֵלֶּה לְחֻמְלָה עָלָיִךְ וַתֻּשְׁלְכִי אֶל פְּנֵי הַשָּׂדֶה בְּגֹעַל נַפְשֵׁךְ בְּיוֹם הֻלֶּדֶת אֹתָךְ: וָאֶעֱבֹר עָלַיִךְ וָאֶרְאֵךְ מִתְבּוֹסֶסֶת בְּדָמָיִךְ וָאֹמַר לָךְ בְּדָמַיִךְ חֲיִי וָאֹמַר לָךְ בְּדָמַיִךְ חֲיִי:".

וכך אמרו במדרש (תהלים מזמור קיד): "דבר אחר: בצאת ישראל ממצרים. ראה מה כתיב או הנסה אלהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי אמר ר' אחא בשם ר' יונתן מהו גוי מקרב גוי, כאדם שהוא שומט את העובר מתוך מעי הבהמה בזמנו, כך הוציא הקב"ה את ישראל ממצרים, שנאמר גוי מקרב גוי , כענין שנאמר והקרב והכרעים (ויקרא א יג)".

ולכן זמן זה של פריחת האדמה משול לגאולת הארץ, שמוציאה מן ההעלם אל הגילוי את תנובתה, והוא גם מסמל את גאולתן ישראל, כפי שנאמר בשיר השירים פרק ב: "כִּי הִנֵּה הַסְּתָיו עָבָר הַגֶּשֶׁם חָלַף הָלַךְ לוֹ: הַנִּצָּנִים נִרְאוּ בָאָרֶץ עֵת הַזָּמִיר הִגִּיעַ וְקוֹל הַתּוֹר נִשְׁמַע בְּאַרְצֵנוּ: הַתְּאֵנָה חָנְטָה פַגֶּיהָ וְהַגְּפָנִים סְמָדַר נָתְנוּ רֵיחַ קוּמִי לָךְ רַעְיָתִי יָפָתִי וּלְכִי לָךְ:"

וכך ראו זאת חז"ל (שיר השירים רבה פרשה ב) "עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע וגו', ר' תנחומא אמר: הגיע זמן שתעשו זמירות להקב"ה, שנא' (שם /שמות ט"ו/) 'עזי וזמרת י-ה', זמירות י-ה, אמר ר' ביבי: (תהלים קי"ט) 'זמירות היו לי חוקיך', 'וקול התור נשמע בארצנו', אמר ר' יוחנן: קול תייר טב נשמע בארצנו - זה משה, בשעה שאמר: (שמות י"א) 'ויאמר משה כה אמר ה' כחצות הלילה' ".

לקריאת השיעור במלואו הקש כאן

להישיר מבט ולהתמודדעריכה

Joseph and Potiphar's Wife

יוסף הצדיק ואשת פוטיפר צייר:Guido Reni 1575–1642

עדי פישמן, יועצת, מטפלת ומנחת קבוצות גוף נפש. מדריכה למניעת התעללות ופגיעה מינית בחמ"ד, ועוסקת בהתערבות בקהילה במצבי פגיעה מינית דרך "מהו"ת ישראל" הגיבה למאמרו של אברהם וסרמן "בנות צעדה עלי שור" וכתבה במוסף השבת של מקור ראשון לפרשת וארא.

וסרמן מסכם את מאמרו:"היצר המיני הוא אחד האתגרים הגדולים העומדים בפני האדם. גם האונס והפיתוי הינם נחלת המין האנושי, בתוכם גם ניצול "חולשת האישה" כדי לתקוף את הגבר.אך המשפט הקצר של יוסף הכלוא "וגם פה לא עשיתי מאומה כי שמו אתי בבור", מהדהד מאז ועד היום. לא מהיום, מסתבר,תלונות-שקר של נשים נגד גברים זוכות מיד לגיבוי תקשורתי, והגבר מואשם עוד בטרם משפט.


עדי פישמן מבקרת גישה זאת:"מכיוון שהרב לא פירט את מי מייצגת אשת פוטיפר, עשוי להשתמע בטעות מדבריו כי בכל אישה באשר היא קיים פוטנציאל הפתיינית והמפתה, שלא לומר המעלילה. אל מול האדם השואף להתקדם, קיימים כוחות הפיתוי המאיימים להפיל אותו. הטוב – אצל יוסף וכל צאצאיו הרוחניים. הרע – אצל אשת פוטיפר וכל צאצאותיה.

והיא מציגה את המימצאים הבאים:

 • מכשולים אדירים ניצבים בפני נפגע או נפגעת תקיפה מינית בדרך לחשיפה, ואפילו בפני אדם קרוב. ראשית, הנפגע לא מבין כלל שמה שקורה לו זו פגיעה מינית. מעל שמונים אחוז מהפגיעות מתבצעות על ידי אדם מוכר וקרוב, לפעמים קרוב מאוד, והפגיעה עצמה לרוב אינה נושאת אופי אלים. הנפגע אינו מבין מה קורה לו, ולא יכול לתת לזה שם. זה נכון אצל ילדי גן, אבל גם אצל בוגרים. "אבא אוהב אותך, וככה זה כשאוהבים", שמעה בת מפי אביה.
 • מעטים יודעים ששיעור תלונות השווא בעבירות של תקיפה מינית זהה לשיעור בשאר העבירות הפליליות (2-5%), ונתון זה הינו מתוך סך התלונות המוגשות. למרות זאת, הטענות לתלונת-שווא עולות תמיד, בכל גיל של נפגע או נפגעת, ועל ידי מיטב הכוחות המטפלים. אין תחום כמו פגיעה מינית שבו קיים עיסוק מתמיד באמינותן של המתלוננות, ואי אפשר להיתמם ולטעון כי זה רק משום שעל עדותן מסתמך פסק הדין.

והיא מסיימת:אני מתפללת לקדוש ברוך הוא שנדע לגייס את מירב יכולות החישה שלנו על מנת לראות, להרגיש, לשמוע ולבטא את עושרנו הפנימי, את יכולותינו, להכיר את יצרינו ומגבלותינו, להכיר ולהוקיר שלמות זו הנקראת אדם, אצל עצמנו ואצל האחר. כך אל מול עצמי, כך אל מול המין השני או כל אדם ששונה ממני, וכך אל מול בני אדם שנפגעו: בשר ודם אל מול בשר ודם.

מאמרה של עדי פישמן להישיר מבט ולהתמודד

למאמרו של אברהם וסרמן בנות צעדה עלי שור

נפתח כולל בבית הכנסת "שלום על ישראל" ביריחועריכה

New Kolel in ShalomAlIsrael Tevet72

הכולל החדש - טבת תשעב

בפעם הראשונה מאז שנת תשס"א התחיל הכולל ללמוד ב"שלום על ישראל" ביריחו

בימי א' בשבוע בין 9:00-13:00

אברכים הרוצים להצטרף מוזמנים ליצר קשר עם ארנה 052-8699300, אן עם יובל 052-7203820

יש רכב ממעלה אפרים, ממפה יריחו, בית חגלה, גוש עציון. צריכים עוד רכבים מבית אל

יכול לפעול רק בהשתתפות 25 איש לכל הפחות

פרטים נוספים על יריחו העברית ותמונות מעודכנות מחנוכה

טרגדית פינוי המאחזיםעריכה

בשבועיים האחרונים פינו חמישה מאחזים - כשלושים משפחות נותרו ללא קורת גג. והכל עבר ללא זעקה. ראו כאן פירוט:

אבל, אולי הדבר המרגיז ביותר הופיע בקטע להלן מהשבועון בשבע

מצפה אביחי 2

כל ישראל ערבים זה בזה או ...


"תכלית ראויה" עריכה

Taclit reuia

עטיפת הספר

ספר חדש המגלה את האמת שלא ידעתם על פשע הגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון.ספר מרגש של חברת צוות רב תחומי, שביקשה למצוא מענה לשאלה מטרידה ביותר: איך!

 • איך התאפשר ביצוע הפשע בצורה כה חלקה, שקטה ומהירה?
 • איך נרתמו גם חיילים דתיים לביצוע המשימה הפושעת?
 • איך לא קראו רבנים לסרב לבצע את הפשע?
 • איך תפקדה הנהגת המתיישבים בתוך הטרגדיה?
 • ומפני מה קיימת עד היום שתיקה והשתקה בנושא?

תגובות

 • הכשלת הגירוש עלול לגרום לחורבן הבית השלישי
 • החדרת תחושה בוז כלפי המתנחלים " תוכנן לפנות אותם בשלושה שבועות - בטרם התחלנו הם כבר נעלמו"
 • הממצאים הוצגו בישיבה אחת בלבד !!! וראשי חטפו על הראש!

ועוד ועוד

הוצאת בית אל סרבה להפיץ את הספר. ספר קודם על גירוש סיני - "הפינוי" מאת עליזה ויסמן - היא מכרה לצה"ל לפני הגירוש מגוש קטיף !!!

ספריית בית אל השיבה לבקשת המחברת לפרט את סיבות הדחייה: ההוצאה ממעטת מאוד לפרסם סוגה של עיון אקטואלי/פוליטי. לא נעלם מעינינו הנושא - הוא בהחלט חשוב, וניכר שערכת מחקר מעמיק בנושא. הוצאות מסחריות יתקשו לקבל החלטה על הוצאת הספר לאור. זהו אתגר גדול מאוד להמשיך ולהוציא ספרים באטמוספרה המסחרית של ימינו".

פרטים נוספים

סיור בעמק דותןעריכה

Dotan6

תל דותן- באדיבות : אתר שערי שכם

Northern views Joseph's Well at Dothan

"הבור" - הבאר - תמונה מהמאה ה-19 אוסף מטסון

מספר בראשית נפרדנו כבר, אך אפשר עדיין להזכר באירוע האחרון שהחל בעמק דותן. אפילו את הבור אליו בני יעקב זרקו את יוסף הצדיק ניתן למצוא.

הסיור הבא: מתוכנן ליום 9 בפברואר ההרשמה : שרה קורליק, sara@merkazkatif.co.il , 054-7723055

ד"ר רון בריימן כתב על הסיור באתר NRG דעה: זכות השיבה ...לעמק דותן"עמק תבואות וכרם זיתים, עמק חיטה לבנה כפשתן". כך כתבה דליה רביקוביץ בשירה המפורסם על עמק דותן בצפון השומרון, וכך זוכר אני את מפגשי הראשון עם העמק המקסים בקיץ תשכ"ז, מייד בשוך קרבות מלחמת ששת הימים, לרבות קרב הדמים בעמק דותן.

נזכרתי במראה העמק כאשר ראיתיו שוב השבוע, בחורף תשע"ב, 45 שנים אחרי המפגש הראשון. הפעם יום חורפי נאה בלב ארץ ישראל. אדמות העמק חרושות וזרועות בצבעי חום וירוק רעננים, "והדרך שוב עולה להר הברכה / ואדום הוא הפרי המבשיל בבוסתן / מה שלוות הדרכים, מה יפה המנוחה / לעמק דותן", כדברי המשוררת.

אין תחושה טובה יותר מאשר לטייל ולהכיר את ארץ ישראל ותולדותיה, עם ספר התנ"ך ביד, במסגרת קבוצה של דתיים וחילוניים האוהבים את הארץ ואת שביליה. אין תחושה תמוהה יותר מהסמיכות הרבה של שני עמקים – עמק יזרעאל ועמק דותן – הראשון מותר ליהודים ואילו מהשני גורשו היהודים, ללא צדק וללא היגיון. אין תרומה חשובה יותר להבנת האיוולת מאשר הכרת ממדיה של הארץ הקטנה, שאינה ניתנת לחלוקה עוד.

בית זינאתי עריכה

Bet zinati pekiin

מרגלית זינאתי מציגה במוזיאון את המורג בו השתמשה סעדה, אמה של מרגלית. בתמונה שמעל ראשה של מרגלית ניתן לראות את האם דשה את התבן בגורן. בתמונה השמאלית נראה המעיין של הכפר בשעה ששימש עדיין להשקיית תושבים ובהמות (התמונה באדיבות בית זינאתי)

(רשימה שנייה בסדרה על המורשת היהודית בפקיעין) מאת: שירן שבתאי – "מורשת הגליל"
סיפורו של בית זינאתי בפקיעין הוא סיפור של שתי אהבות. אהבתה של מרגלית זינאתי לכפר ולמורשת היהודית השורשית ואהבתו של אוריאל רוזנבאום להסטוריה של פקיעין. סיפורו של בית זינאתי הוא סיפור של שני חלומות, חלומה של מרגלית שממשיכיה ימשיכו לגור בכפר וחלומו של אוריאל שבית הכנסת העתיק עם מרכז המבקרים של בית זינאתי יוכרו כאתר מורשת לאומי, שבתי ספר יחויבו להגיע לכאן לספוג קורטוב של דבקות , שמטיילים יגיעו בהמוניהם מתוך חובה שבלב. אוריאל רוזנבאום, בן שלושים פלוס, היום תושב כפר פינס בשרון, ביקר בפקיעין לפני כאחת עשרה שנה ונפשו נקשרה בפקיעין ובמיוחד במרגלית זינאתי באהבה ממבט ראשון. אוריאל שהוא שחקן בעיסוקו ביים במשך כשנתיים מופע משותף עם מרגלית בשם "פיסות של פקיעין" המספר את הביוגרפיה שלה ושל פקיעין.לצורך המופע פינו מחסן גרוטאות שהיה בעצם הבית בו נולדה מרגלית והפכו אותו לאולם תיאטרון, והרי לכם אולם שעצמו הוא סיפור.

עם השנים הפכה האהבה ל"שיגעון לדבר" והיום משקיע אוריאל בפרויקט חייו את מרבית זמנו וכספו באמונה שיום אחד יכיר עם ישראל בחשיבות הנושא ומדינת ישראל תיקח על עצמה את פיתוח ואחזקת מרכז המבקרים.

ויש תוצאות, לא להאמין איזה מבחר רחב של פעילויות מפיק צוות מצומצם של שלושה איש מיצג מוזיאוני- הכולל חפצים שונים בבית הפלאח היהודי הגלילי וסיפורה של משפחת זינאתי. הסרט "בפקיעין"- מוצג בתוך החלל העתיק של בית זינאתי ,בסרט מוצגת בצורה חווייתית היסטוריית הקהילה היהודית מרשב"י ועד זינאתי, על ידי שחקן המטייל באתרי פקיעין העתיקה , מופע תיאטרון: "פיסות של פקיעין"– בו מרגלית זינאתי "שומרת הגחלת" ואוריאל רוזנבאום מעלים ביחד חוויות ממרקם החיים המורכב , של אישה יהודייה החיה בתוך כפר של ארבע דתות . שומרת הגחלת , מרגלית משחקת בהצגה את עצמה ,כאילו נולדה להיות שחקנית . ההצגה מתחילה כאימפרוביזציה אך תוך דקות מספר הקהל לא יודע להבחין בין מציאות לדמיון "מה כאילו? ומה באמת? בעזרת התיאטרון, שירים, וסיפורים מילדותה הופכים את המפגש עם מרגלית למפגש שכולו "תיאטרון חי".

האטרקציה הגדולה מכולם היא סדנת ניווט קבוצתי בפקיעין – "בסמטאות הכפר והזמן" בה מקבלת כל קבוצה תצלום אויר של הכפר ,כתב חידה טלפון סלולרי ומצפן. ועליה. לעבור בזמן נתון בכל נקודות הציון ולפתור את כתב החידה תוך כדי כך היא זוכה להכרות חוויתית עם הכפר.

בית זינאתי הפך בשנים האחרונות כתובת לאירועים מיוחדים כמו סיורי סליחות. חגיגות בר מצווה, ואפילו יעד לסיורי עובדים.מומלץ מאד להקדיש חצי יום לביקור בפקיעין, במערת הרשב"י, במעיין, לעצור לרגע למחשבות נוגות מול הבתים היהודים שהועלו באש בהשתוללות לפני חמש שנים ולהמשיך לביקור בבית הכנסת העתיק, שהוא ביקור חובה ולהיכנס לשעתיים של חוויה יהודית שורשית במרכז המבקרים "בית זינאתי"

איך מגיעים?
מגיעים לכביש 85 המקשר בין צומת עמיעד לעכו עד לצומת ראמה. עולים צפונה בכביש 864 מצומת ראמה עד לכניסה לפקיעין. שואלים כל תושב בפקיעין על הדרך לבית הכנסת, יכוונו אתכם ברצון. ומספר טלפונים לתיאומים מראש: משרד 04-9997197 אוריאל 0507713357 שרה 052-2223546 מרגלית זינאתי 050-2322454. סיורים מודרכים בפקיעין וסביבתה ניתן לעשות עם שבתאי שירן, מורה דרך בטעם יהודי 0523246827 www.מורשתהגליל.com

אבני זכרון ליהודי רומא שנספו בשואהעריכה

Le pietre raccontano roma

אבן זכרון ברחובות רומא - המקור:הטלויזיה האיטלקית

Le pietre raccontano הוא פרויקט איטלקי, לפיו הוצבה ברחובות רומא "אבני זכרון" ועליהם רשומים שמם של קרבות השואה

וכך נכתב באתר הטלויזיה האיטלקית:"לוחות פליז קטנים עם שמות של אנשים שגורשו למחנות ההשמדה או נרצחו על ההטבח בפוסה ארדיאטינהי: לזכור סיפורים רבים על "אבנים נגף" הניח ברחובות רומא וערים איטלקיות אחרות באירופה על ידי האמן הגרמני גונטר Demnig. אבני זיכרון להציב תמרור אזהרה בפני הדור הצעיר. רק יומיים לאחר כמה אבני אלה נעקרו על ידי אלמונים"

לצפיה בסרטון]

יהודים בשירות צבאות הבריתעריכה

Muzeum lochem ivri 2

המבנה המתוכנן [http://www.jwmww2.org/ המקור:אתר הלוחם היהודי

מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה עומד לקום ב"מתחם "יד-לשריון" בלטרון. לפי הערכה שרתו בצבאות בעלות הברית כמיליון וחצי חיילים, מתוכם היו נהרגו רבע מיליון יהודים.

הם היוו בשורותיהן של צבאות "בעלות הברית", בכל הזרועות, החיילות וזירות הלחימה, בכל דרגות הפיקוד. בנוסף עליהם, לחמו רבבות יהודים, בארגוני המחתרת השונים ובשורות הפרטיזנים.

אגפי המוזיאון התוכננים הם:

 1. השנים הראשונות 1939-1941
 2. המחמה במזרח-אירופה וברית המועצות
 3. ארצות הברית ובעלות בריתה
 4. פרטיזנים ולוחמי מחתרות
 5. מתנדבי ארץ ישראל
 6. התקומה

ההתגייסות הגדולה הייתה מארה"ב וברית המועצות (כל אחד כחצי מיליון). אך גם בצבא הגרמני הנאצי שרתו לפי הערכה 150,000 חיילים "ממוצא יהודי ממשפחות מעורבות שכונו מישלינג, חלקם עוטרו בעיטורים הגבוהים ביותר על אומץ לב, אם כי נראה שרובם לא היו מודעים ביותר ליהדותם, או שלא ראו עצמם כיהודים." (לםי הויקיפדיה העברית)

כדאי לדעת:שיטור פנימיעריכה

אות "יקיר קדומים" למרים וישראל ברומקיש נציגי המ

אות "יקיר קדומים" למרים וישראל ברומקיש נציגי המ

אות "יקיר קדומים" למרים וישראל ברומקיש נציגי המשמר האזרחי

זו הזדמנות להביא לתשומת לבכם כיצד בישוב כמו קדומים (ויש לפחות עוד 12 ישובים כמוהו בשומרון) הוקם בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל כעין "משטרה פנימית". אין הכוונה לשמירה ההיקפית כנגד "הישמעאלים", המתבצעת מימים ימים בישובי הספר, אלא במשטרה פנימית המבצעת את התפקידים של משטרה רגילה בנאמנות, בשלמות וללא "סדרי עדיפויות". כמעט בכל נושא שתפנו אליה ניתן לקבל תשובה משביעת רצון.

בראש המשטרה הפנימית עומד "השוטר המקומי" - המכונה . הוא נמצא בנקודת משטרה ידועה מראש בשעות היום. כמובן הוא מקושר בטלפון ופלאפון המגיע אליו ישירות.

הצוות מורכב ממתנדבי"המשמר האזרחי" , עשרות במספר, אשר עברו "הכשרה משטרתית" - כתשעה חודשים - ומחזיקים בסמכויות משטרה. אלו פועלים בכל שעות היממה. בסרטון יש המחשות כמו לתפקידם: סיורים בלילה בריכוז נוער "נחמד" ובשעת היום להקפיד כי בנהיגה אין מניקים תינוקות !!!

בקיצור עם משטרה כזאת ניתן לישון בשקט. על כן תושבי קדומים החליטו להעמיק את התואר - הניתן מיידי שנה בשנה - יקיר קדומים לזוג תושבים הממלאים תפקיד שוטר מתנדב בכל ימות השנה: מרים וישראל ברומקיש - בתור הוקרה לכל המתנדבים.

ארגון הטיול: ""מרכז קטיף", המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון, הפועל לפי חוק שחוקקה הכנסת בשנת 2008, בשיתוף עם "חלקת השדה", מרכז סיור ולימוד אלון מורה, עוסקים בהעשרת הידע של אוהבי הארץ ושוחרי הטיולים בה. הכרת הארץ היא המענה לבורות, אותה בורות שהביא להתנכרות, להינתקות ולגירוש.

36 שנה לקדומיםעריכה

חנוכה תשע

חנוכה תשע

חנוכה תשע"ב בקדומים - קליפ 36 שנה לקדומים

הפקה:אולפני אתרוג

Costa Concordiaעריכה

N concordia main

מתוך פרוספקט החברה

נסע מחוץ למסלולים המקובלים

מקום העלליה על הסרטון מחוץ לנתיבי ההפלגה הרשומים במפה

כדאי לצפות באתר של האוניה שעלתה על סרטון בחופי טוסקנה - ומה נאמר באתר:

 • זה כאן, על הספינה הזאת עתידני ובלעדית, כי כיף, רוגע ההתרגשות של חג מיוחד לקרום עור וגידים.

הטלת ונשגב, קוסטה קונקורדיה היא אחת האוניות הגדולות צי קוסטה, מקדש צף אמיתי של כיף כי יפתיעו אותך.
בריאות, ספורט, בידור ותרבות: אלף חוויות שונות לחופשה ייחודית מחכות לכם על הלוח קוסטה קונקורדיה.

 • כמעט 2000 מטר מרובע על פני שני סיפונים המוקדש בלעדית ספורט ורווחה, בנוסף לארבע בריכות שחייה, שתיים מהן גג הזזה מזכוכית, כך שתוכלו ליהנות מהשמש גם בחורף.

בלעדי סמארה אזור ספא, המוקדש שחזור הכושר שלכם מצויד סוויטות בקתות מתן גישה ישירה לאזור הספא: חדרי אדים, פולחנים עתיקים טיפולים מזרחי לגלות מחדש את העונג של איזון. סיפונים מרווחים, ספוגת השמש, ברים שלוש עשרה, חמש מסעדות ומעלה 500 תאים עם מרפסות לך להביט במים הכחולים של הים התיכון וליהנות מכל רגע שאתם מבלים על הלוח עד תום.

 • 1500 תאים בסך הכל, כולל: 55 עם גישה ישירה ספא הסמסרה, 505 עם מרפסת פרטית, 58 סוויטות עם מרפסת פרטית, 12 סוויטות עם גישה ישירה ספא הסמסרה

5 מסעדות, כולל שני (מועדון קונקורדיה ו הסמסרה מסעדה) בשעה * תוספת תשלום, על ידי הזמנה בלבד 13 ברים, כולל בר קוניאק & סיגר קפה & שוקולד בר 5 בריכות ג'קוזי, 4 בריכות כולל שני עם מכסה נשלף, אחד לילדים Toboga הסמסרה ספא: 6,000 m2 בשני מישורים, עם חדר כושר, אמבטיות, Thalassotherapy, חדרי טיפולים, סאונה, חמאם טורקי, סולריום UVA-ray מגרש ספורט רב תכליתי, סיפון בריכה עם גג זכוכית נשלפת ומסך ענק 4D קולנוע, תיאטרון בשלוש רמות, קזינו ו דיסקו Grand Prix Simulator העולם וירטואלי, Squok מועדון עם פלייסטיישן בידור

 • ארוחות צהריים וערב במסעדת הסמסרה כלולים במחיר לאורחים את הסמסרה בקתות וסוויטותויקי-קדומים לשנת תשע"געריכה

ויקי-קדומים לשנת תשע"בעריכה

ספר במדבר

ספר ויקרא

ספר שמות

ספר בראשית