FANDOM


מנהלת מחלקת קליטה והאיכלוס : הניה מוזס

09-7922075, 052-8119053 09-7921169

henya@kedumim.org.il

היא עושה עבודה נפלאה

באחריות המחלקה : עריכה

קליטת משפחות חדשות ולווי בדרכן החדשה בישוב. השכרה ורכישה של קרוואנים,

אשקוביות, מגרשים ובתים ורישום בהסתדרות הציונית.

מידע על אפשרויות הקליטה בקדומים עריכה

השכרה:

- קרוואנים חדשים בהר אפרים. 900-700 ש"ח לחודש.

- בתים בשכונות השונות ,החל מ- 1,500 ש"ח לחודש.

רכישה:

- בתים בגדלים שונים ובמחירים שונים.

מידע על קדומיםעריכה

באתר יש גם חוברת לנקלט - גירסת החוברת מיום 8 אפריל 2010

Madrik lekedumim 1

חלק ראשון

Madrik lekedumim 2

חלק שני

Madrik lekedumim 3

חלק שלישי

Madrik lekedumim 4

חלק רביעי