FANDOM


תכנית אכיפה אלקטרונית אוטומטית יוצאת לדרךעריכה

TrafficLightCamera

המקור: אתר משטרת ישראל - אגף התנועה: מדינות שהתקינו מצלמות הפחיתו את מספר ההרוגים בתאונות ב-30%-50%

השר לביטחון הפנים, ח"כ יצחק אהרונוביץ ומנכ"ל משרדו יעקב גנות אישרו הבוקר (יום ה' ה-2/2/12) באופן סופי את הפעלת תכנית א- 3 וזאת לאחר הצגת התכנית על ידי ראש אגף התנועה, ניצב ברונו שטיין. החל מיום ראשון הקרוב, ה-05/02/12 יופעלו המצלמות החדשות במיזם א-3 אשר אמורות לסייע לאגף התנועה במאבק העיקש בהצלת החיים. בשלב הראשוני יותקנו בכבישי הארץ 28 עמדות בכבישים שהוגדרו על-ידי אגף התנועה כ"אדומים" - בהם מספר התאונות וההרוגים הוא הגבוה ביותר. מתוך 28 העמדות יוצבו 19 מצלמות רמזור ו-9 מצלמות מהירות. השר אהרונוביץ הנחה את גורמי המקצוע במשרד לבט"פ ובמשטרת ישראל לפרסם את מיקומי המצלמות ומקטעי האכיפה מתוך שקיפות ושירות לציבור. מנכ"ל המשרד יעקב גנות הנחה כי המצלמות יוצבו באופן בולט ונראה לעין במטרה להרתיע, להזהיר ולהשפיע על הורדת המהירות בכבישים ולא כדי לתפוס ולפגוע בכיסם של הנהגים. בנוסף, בקטעים רלוונטיים יוצבו שלטי אזהרה המתריעים בפני הנהגים על הימצאות מצלמות בכביש.

בישיבה סוכם כי התכנית לאכיפת נהיגה מסוכנת תוטמע באופן הדרגתי כך שבחודש הראשון יופקו לנהגים שיעברו על חוקי התנועה דוחות אזהרה בלבד. לביתם של נהגים אלו יישלח מכתב אישי מראש אגף התנועה, ניצב ברונו שטיין, ובו פניה לנהג בלשון זו: " מצאתי לנכון לפנות אליך באופן אישי ולבקשך לציית לחוקי התנועה וזאת מבלי לרשום כנגדך דו"ח תנועה בגין העבירה הנוכחית. עדיף לאבד רגע בחיים מאשר את החיים ברגע! " בנוסף יצורף הסבר על העבירה שביצעו בצירוף תמונה המתעדת אותה. לאחר תהליך ההטמעה שימשך כחודש ימים יחל תהליך הפקת דוחות התנועה לציבור. פריסת 28 המצלמות מהווה חלק מהפעימה הראשונה בשלב א' של הפרויקט. בפעימה זו יפרסו 180 עמדות הפעלה ויופעלו 60 מצלמות, מתוכן כשני שליש מצלמות מהירות וכשליש מצלמות רמזור. תכנית א-3 היא תכנית אכיפה אלקטרונית אוטומטית לאכיפת עבירות של נהיגה במהירות מופרזת ומעבר באור אדום וייעודה להביא לצמצום מספר תאונות הדרכים ומספר הנפגעים וההרוגים. המשנה למנכ"ל המשרד לביטחון הפנים, מר אליעזר רוזנבאום, ציין כי "מטרת התכנית היא להוביל לשינוי בתרבות הנהיגה של הנהגים בישראל, לצמצם באופן מהותי את מספר תאונות הדרכים ומספר ההרוגים והנפגעים בכבישים, להגביר את ההרתעה מביצוע עבירות תנועה ולבלום תופעות של בריונות בכביש". לדברי רוזנבאום, במדינות שבהן פועל הפרויקט כגון צרפת, אוסטרליה ואנגליה ירד מספר ההרוגים בתאונות ב-30%-50%. בקנדה, הובילו המצלמות לירידה של 25% במספר התאונות, 11% במספר הנפגעים, ו-17% במספר ההרוגים.

רקע כללי:

מערכת א-3 מורכבת ממערכת מצלמות דיגיטליות המותקנות בכבישים ובצמתים שנבחרו לצורך צילום עבירות מהירות מופרזת או מעבר באור אדום. התצלום מועבר באופן אוטומטי למרכז השליטה ובקרה, לאחר מכן התמונה עוברת בקרה אנושית על-ידי שוטר ולאחר אישורו מופק הדו"ח. התהליך כולו הוא תהליך מהיר ויעיל ובתוך 96 שעות יישלח לבית הנהג דו"ח תנועה הכולל תצלום העבירה. לאכיפה האלקטרונית האוטומטית יתרונות רבים ובראשם קיצור משך הזמן בין ביצוע עבירת התנועה לקבלת הדו"ח ובכך להגברת כושר ההרתעה.

בשנת 1996 החלו בהכנות לתוכנית א-3, פרויקט שמומן על ידי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. בנוסף, התכנית תלווה במחקר הערכה, שיבוצע בהובלת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ויבחן את דפוסי ההתנהגות של הנהגים, מיפוי צמתים וכבישים פוטנציאלים למיקום הציוד, ניתוחים לצרכי פיזור אופטימלי של המצלמות ועוד, במטרה לבחון את מידת האפקטיביות של התכנית והשפעתה על צמצום הקטל בכבישים. בנוסף, ראש הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים יחד עם ראש אגף התנועה ערכו סיור בחו"ל כדי ללמוד את פעילות הפרויקט.


בחירת מיקומי מצלמות א-3 נעשתה לאחר איסוף נתוני תאונות הדרכים לשנים 2006-2010, מתוכן תאונות דרכים שסיבתן מהירות מופרזת או סטייה מנתיב (אשר מרביתן נגרמות עקב מהירות). סיבות אלו מהוות 54% מהסיבות לתאונות חמורות גם בשנת 2011. נוסחת הצבת המצלמות הורכבה על בסיס המלצות ועדת שיינין ולוקחת בחשבון נתוני תאונות דרכים בכלל ומהירות בפרט, וחומרת התאונה והנסועה (נפח תנועה) בקטעי הכביש, ובהמשך לכך, דורגו קטעי הכביש השונים.

מנתוני אגף התנועה של משטרת ישראל עולה כי מספר קטעי הכביש שנבחרו מהווים רק 11.2% מסך אורך הכבישים בישראל. עם זאת, בקטעים אלו התרחשו 27% מסך התאונות הכולל, 30% מסך התאונות החמורות ו- 24% מהתאונות הקטלניות שאירעו בין השנים 2006-2010 בתחום הבין-עירוני. בנוסף עולה כי מהירות מופרזת היא הגורם העיקרי לתאונות הקטלניות בקטעי הכביש הללו.

המשרד לביטחון הפנים ואגף התנועה של משטרת ישראל קוראים לציבור הנהגים להצטרף למאמץ הלאומי לשינוי תרבות הנהיגה בישראל ולהצלת חיים.

ויקי-קדומים לשנת תשע"געריכה

ויקי-קדומים לשנת תשע"בעריכה

ספר במדבר

ספר ויקרא

ספר שמות

ספר בראשית