FANDOM


שמו יחדיו או לבדו? עריכה

לאחר הוצאת ספר תורה מההיכל, ולפני הולכתו לבימה, אומר הש"ץ : "גדלו לה' איתי ונרוממה שמו יחדיו". לעומת זאת, לפני הכנסת הספר בחזרה להיכל אומר הש"ץ : "יהללו את שם ה' כי נשגב שמו לבדו". מדוע לפני הקריאה בתורה "שמו יחדיו" ואילו לאחריה "שמו לבדו"?

הבעיה כמובן היא בחלוקה לא נכונה של הפסוק. יש שליחי הציבור שעושים הפסקה לפני המילה שמו, ולכן יוצא להם "ונרוממה, שמו יחדיו" לפני הקריאה בתורה, ואחרי הקריאה יוצא להם "כי נשגב, שמו לבדו". ברור ששניהם משובשים. המילה יחדיו לא מתייחסת למילה "שמו", (אלא למילה "ונרוממה", כאילו שכתוב "ונרוממה יחדיו את שמו"). גם המילה לבדו לא מתייחסת למילה "שמו", (אלא למילה "נשגב", נשגב לבדו שמו של ה'). מסיבה זו אין לעשות הפסקה לפני המילה שמו, אלא לקרוא "ונרוממה שמו, יחדיו" וכן "כי נשגב שמו, לבדו"

לתגובות, לקבלת מאמרים קודמים ולהצטרפות לרשימת התפוצה, צבי שביט 050-5918412 zvi@shoresh.org.il http://diyukim.blogspot.com http://sites.google.com/site/praktish/linguistics/shavit